Academic Positions Sverige

Karlstads universitet, Sverige

Universitetslektor i Elektroteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Elektroteknik vid Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fem institutioner där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot användning av förnybar elenergi och planerar nu för en civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Profilen för denna är inom området inbyggda system, automation, mekatronik och signalbehandling. Institutionens forskning är inriktad på elektroteknik, fysik och materialvetenskap. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen även i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 9 professorer, 7 docenter, 4 lektorer, 8 doktorander och 11 adjunkter. Ingenjörsutbildningar i elektroteknik vid Karlstads universitet har funnits sedan 1991. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå, kursutveckling samt forskning inom elektroteknik och angränsande områden. Undervisningen inriktas, utöver grundläggande elektrotekniska kurser, mot inbyggda system och elektronik. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment. Ett särskilt ansvar för utveckling av kurslaboratorierna i elektroteknik ingår i arbetsuppgifterna. Forskning inom elektroteknik ingår i arbetsuppgifterna genom deltagande i interna och externa projekt. Den nya lektorn förväntas aktivt skapa kontakter för nya projekt för såväl undervisning som för forskning i samarbete med näringsliv och myndigheter samt söka extern finansiering för sådana. Administrativa uppgifter kommer även att kunna ingå i arbetet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen inom elektroteknik eller motsvarande vetenskapliga kompetens. Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom lektoratets område, ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha genomfört högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. God förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav, för svenska senast inom två år från anställningens början.

Intresse för såväl undervisning som forskning är ett krav.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Goda pedagogiska vitsord samt erfarenhet av undervisning, kursutveckling och programutveckling inom elektroteknik är meriterande. Sådana erfarenheter från inbyggda system samt elektronik är särskilt meriterande. Erfarenhet av såväl teoretiska som praktiska moment är särskilt meriterande.

Goda forskningsresultat, bred forskningserfarenhet, väl utvecklade nätverk och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering är meriterande.

Civilingenjörsexamen samt industriell erfarenhet är meriterande.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Det är därför önskvärt att vår nya lektor har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet. Framgångsrik samverkan med näringslivet är meriterande.

Åberopade bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.
För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF kap 4 § 4.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skall bestå av

 • personligt brev
 • meritsammanställning, med minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan " som finns på vår hemsida. Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg MyNetwork.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad, Ange ref.nr REK 2016/203.

Sista ansökningsdag: 2017-01-20

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: .
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2016/203
Kontakt:

 1. Lars Johansson, prefekt, 054-700 1677

Facklig företrädare:

 1. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 2. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 3. Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404

Publicerat: 2016-12-06
Sista ansökningsdag: 2017-01-20

Karlstad University

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att utmana det etablerade och utforska det okända.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-06
Sista ansökningsdatum:
2017-01-20

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren

Hitta fler jobb

Ämnen:
, ,
Befattningar:
Ny sökning