Academic Positions Sverige

Karlstads universitet, Sverige

Universitetslektor i svenska språket

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Inom ämnet Svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Ämnesdidaktik har också nyligen blivit utnämnt till en stark forskarmiljö vid Karlstads universitet från och med 2017. Ämnet Svenska språket behöver nu rekrytera en lektor för att förstärka och bredda den vetenskapliga kompetensen inom både språkvetenskap och språkdidaktik. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom lärarutbildningen med kursinnehåll som textanalys, läsning, skrivande och retorik. Ytterligare arbetsuppgifter som undervisning inom fristående kurser, handledning och examination av uppsatser, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. I tjänsten ingår 20 % kompetensutvecklingstid som i första hand ska användas till forskning. 

Behörighetskrav

För anställningen som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i svenska språket, svenska med didaktisk inriktning eller nordiska språk. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

Det är av särskild vikt med erfarenhet av undervisning inom högskola/universitet, gärna inom lärarutbildningen och gärna både på campus och på distans. Det är även en merit om du har lärarutbildning och erfarenhet av undervisning inom det allmänna skolväsendet. Även språk- och textrelaterad verksamhet utanför utbildningsväsendet är meriterande, t.ex. textredigering/journalistik, översättning och ordboksarbete. Vi ser det som mycket viktigt att du är närvarande i det dagliga arbetet på institutionen. 

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. 

Ansökan ska bestå av: 

- meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner

- kortfattad redogörelse för vetenskaplig verksamhet

- kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet

- kortfattad redogörelse för administrativ verksamhet

- planer för den framtida verksamheten

- publikationsförteckning för vetenskaplig verksamhet (vid sampublicering ska     den egna rollen anges)

- kopior på examensbevis och intyg. Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas

- högst tio vetenskapliga publikationer verk, samt högst fem arbeten avsedda   att förmedla pedagogiska kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.  

Anvisningar till hjälp för hur ansökan kan utformas finns i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som kan hämtas på följande länk:

http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar 

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi/MyNetwork. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor etc. ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress. Vi tar inte emot underlag i form av hänvisning till länkar på hemsidor eller youtube.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överesnkommelse
Löneform: Individuell lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2016/206
Kontakt:

  1. Jessica Eriksson, prefekt, 054-700 1742
  2. Lena Lötmarker,ämneskoordinator, 054-700 2017

Facklig företrädare:

  1. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  2. Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  3. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434

Publicerat: 2016-12-09
Sista ansökningsdag: 2017-01-31

Karlstad University

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att utmana det etablerade och utforska det okända.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-09
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren