Academic Positions Sverige

Karlstads universitet, Sverige

Postdoktor i företagsekonomi eller psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Postdoktor i företagsekonomi eller psykologi

Karlstad University präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 60 forskare och doktorander som bedriver studier inom företagsekonomi, psykologi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot tre huvudområden: service innovation, service experience och service management men utvecklas hela tiden i nya riktningar. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper.

Arbetsuppgifter

Anställningen som post-doc kommer att anknyta till något av CTFs huvudområden. Vi är speciellt intresserade av samspelet mellan olika tjänstenheter (t ex anställda, organisationsprocesser, organisationer) och konsumentenheter (t ex användare, samhälle, eller ekosystem).  Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt ABS-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för individer, organisationer och samhälle. Anställningen innehåller till största delen forskning och resterande del, högst 20%, består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete,

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor i företagsekonomi eller psykologi är den som har avlagt doktorsexamen inom något av dessa områden med tydlig relevans för den forskning som bedrivs vid CTF eller har relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl t.ex. föräldraledighet och sjukdom.

Bedömningsgrunder

Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden. Erfarenhet av medverkan i nationella och internationella forskningsprojekt/samarbeten är meriterande. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Villkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år enligt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet och sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till inriktningen av anställningen
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
  • Intyg om engelskakunskaper

 

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och ska vara inkomna i tid. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i två exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2016/217

Sista ansökningsdag: 2017-01-23

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2016/217
Kontakt:

  1. Per Kristensson, Head of Service Research Centre, 0046 (0)70 974 0860

Facklig företrädare:

  1. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  2. Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  3. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434

Publicerat: 2017-01-02
Sista ansökningsdag: 2017-01-23

Karlstad University

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att utmana det etablerade och utforska det okända.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2017-01-02
Sista ansökningsdatum:
2017-01-23

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren