Academic Positions Sverige

Karolinska Institutet, Sverige

Universitetslektor/biträdande universitetslektor i omvårdnad (1-2 anställningar)

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika ämnesområden.

Avdelning

Sektionen för omvårdnad har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom omvårdnad. Utbildning bedrivs på grund-(sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och forskarutbildningsnivå. Sektionen har ca 100-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter

För befattningen som lektor söker vi en kompetent lärare med omfattande forskning inom ämnesområdet omvårdnad/pedagogik och med god förmåga att leda, samordna samt utveckla såväl utbildning som forskning. Tjänsten som universitetslektor omfattas av att stärka ämnesområdet, forskningsanknytning av ämnet, undervisning, kursansvar, examinationer och vetenskaplig handledning inom grundutbildning samt inom kurser på avancerad nivå och fristående kurser.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk verksamhet inom Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå på KI.

Den sökande är lektorskompetent legitimerad sjuksköterska eller annan yrkesexamen inom hälso- sjukvård som har avlagt doktorsexamen med relevans för sjuksköterskeutbildning samt ha genomgått grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Vidare krävs grundläggande högskolepedagogisk utbildning samt dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning av studenter inom sjuksköterskeutbildning på såväl grund- som avancerad nivå. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter värdesätter vi samarbetsförmåga samt erfarenhet av kommitté/nämndarbete och nationella/internationella kontakter högt.

Anställningen utlyses som universitetslektor, men i det fall den mest meriterade kandidaten inte uppfyller behörighetskraven för att anställas som universitetslektor vid KI kan kandidaten anställas som biträdande universitetslektor förutsatt att kandidaten uppfyller behörighetskraven för denna befattning. Behörigheten omfattar doktorsexamen och goda pedagogiska meriter enligt docenturnämndens regler (inkluderande fem veckors högskolepedagogisk utbildning och 120 timmars blandad undervisning). Om en biträdande universitetslektor inom tre år erhåller en docentur vid KI kan anställningen konverteras till universitetslektor.

Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-13
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren