Academic Positions Sverige

KTH, Sverige

Biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programvaruteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

För mer information om skolan för datavetenskap och kommunikation, besök www.kth.se/csc.

Anställningen kommer att vara placerad på avdelningen för teoretisk datalogi (TCS). För mer information besök : www.kth.se/csc/forskning/tcs.

Ämnesområde

Datalogi, med inriktning mot programvaruteknik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar teorier, mekanismer, och metoder för design, utveckling, implementering, drift, och underhåll av programvarusystem med givna krav på kvalitet såsom prestanda, struktur, underhåll, tillförlitlighet och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Anställningen innehåller både forskning och undervisning. Fördelningen kan variera, men sett över hela anställningen ska 75 % ägnas åt forskning och 25 % åt undervisning. Innehavaren förväntas etablera ett självständigt forskningsprogram inom någon del av forskningsområdet och bidra till undervisning inom datalogi på både grundnivå och avancerad nivå.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

  1. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att bedriva nyskapande och självständig forskning på högsta internationella nivå. Forskningens kvalitet ska dokumenteras med publikationer i ledande internationella tidskrifter och konferenser. Likaså av högsta betydelse är den sökandes långsiktiga utvecklingspotential. Detta gäller forskning och undervisning såväl som handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

  2. Av näst högsta betydelse är att sökande har förmåga att utveckla samarbeten inom forskning och utbildning. Av näst högsta betydelse är även den sökandes långsiktiga potential att etablera samverkan med industri och det omgivande samhället. Detta inkluderar spridning av information om forskning och utvecklingsarbete.
  3. Av betydelse är även att sökande har kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Det är likaså av betydelse att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. Forskningsnära erfarenheter från industrin kan vara lika värdefulla som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: D-2016-0746
Kontakt:

  1. Danica Kragic Jensfelt, rekryteringskom. ordf., 08-790 6729; dani@kth.se
  2. Mads Dam, avd.chef TCS, 08-790 6229; mfd@csc.kth.se
  3. Maria Widlund, HR-chef CSC, 08-790 9754; mwidlund@kth.se
  4. Kerstin Lagerstedt, frågor om ansökningsförfarande, 08-790 7879; human-resources@csc.kth.se

Publicerat: 2016-12-19
Sista ansökningsdag: 2017-02-17

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-19
Sista ansökningsdatum:
2017-02-17

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren

Hitta fler jobb

Ämnen:
Befattningar:
Ny sökning