Academic Positions Sverige

KTH, Sverige

Doktorand inom energiteknik och el-infrastruktur

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Verksamheten vid skolan för industriell teknik och management omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt. Skolans kunskapsområden är energiteknik, industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi, organisation och ledning.

Institutionen för Energiteknik är inriktad på forskning och utbildning med syfte att bidra till hållbara energisystem. Institutionen har fyra enheter med forskningsområden av både teknisk och tvärvetenskaplig karaktär.

Forskningsområdena inkluderar turbomaskiner, aeroelasticitet, termisk energilagring, bränslecellsteknik, förbränning av biobränslen, värmepumpsteknik, värme- och ventilationsteknik, inomhusklimat, värmeöverföring, energi-och klimatpolitik, marknadsanalyser och bedömning av hållbarhet, modellering av energisystem i byggnader och stadsdelar och modellering av resursflöden på nationell och regional nivå.

Institutionens personal och studenter kommer från hela världen och bildar en mycket internationell miljö.

Arbetsuppgifter

Enheten för kraft- och värmeteknologi är en del av institutionen för energiteknik, där de huvudsakliga forskningsområdena är koncentrerade kring polygeneration och energilagring, biobränslen och termokemisk omvandling, bränsleceller, termisk solkraft, samt turbomaskiner. Enheten har idag ca 50 medarbetare, och har ett betydande ansvar gentemot ledande internationella och EU-projekt. Gruppen för teknokemisk- och infrastrukturmodellering är relativ nystartad där 5 personer ingår. Forskningen inom detta område är inriktat mot teknisk och ekonomisk modellering av energiinfrastruktur för kraftproduktion och stadsplanering.

Gruppen söker just nu en doktorand som ska delta i projektet Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden, ett projekt som sker i samarbete med Fortum, Svenska Kraftnät och Elbil2020. Projektet syftar till att identifiera och bemöta framtida kapacitetsbehov i Stockholmsregionen som uppstår med ökad elbildansökning, datorisering och värmepumpsinstallation. Med hjälp av befintliga simuleringsverktyg, ska korta och långa scenarier för framtida elanvändningen etableras, och påverkan på distributions- och produktionskapaciteten ska sedan analyseras. Metodiken skall vara allmänt tillämpbar på stadsregioner i och utanför Sverige och kunna ligga till grund för beslut om infrastruktursatsningar.

Som doktorand i projektet är ditt mål att utveckla, validera och tillämpa befintliga och nya modelleringsverktyg för scenarioanalys av elbehov i Stockholmsregionen, samt metodik för lastanalys i befintlig och framtida elinfrastruktur. Du kommer att tillhöra en grupp bestående av doktorander och seniora forskare, och arbeta tillsammans för att utveckla en gemensam modelleringsinfrastruktur på avdelningen Kraft och Värmeteknologi. I din roll ingår även att samarbeta med referensgruppen, bestående av just Fortum, Svenska Kraftnät och Elbil2020. Som en del i din tjänst kommer du även att stötta avdelningen med kursadministration och undervisning.

Kvalifikationer

För att kvalificera dig för tjänsten har du avlagt en master- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elkraftsystem eller energiteknik. Du bör ha goda kunskaper inom elsystemanalys, kraftproduktion och energidistribution samt elsystemstabilitet och reglering. Det är mycket meriterande om du har kunskaper i lastflödesanalys med verktyg som exempelvis Gridsim, Cymdist, Power Factory eller liknande samt erfarenhet av Matlab och Python.

Utöver traditionella akademiska meriter är det mycket fördelaktigt om du har relevanta arbetslivserfarenheter. Vidare har du ett gediget intresse av att genomföra modelleringsarbete för tillämpad forskning och utveckling.

Som person är du självdrivande och tar självständigt ansvar för planering och genomförande av ditt arbete. Då du förväntas samarbeta med såväl forskarkollegor som externa partners är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i grupp. Din kommunikativa förmåga i Engelska i såväl tal som skrift är goda.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan skall innehålla följande: Curriculum Vitae, personligt brev, Examensbevis/betyg samt en kortfattad redogörelse varför du vill ägna dig åt forskarstudier.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: M-2016-1671
Kontakt:

  1. Björn Laumert, lektor, 08-790 74 89
  2. Andrew Martin, enhetschef, 08-790 74 73
  3. Maya Salame, personalhandläggare, 08-790 76 53

Publicerat: 2016-12-09
Sista ansökningsdag: 2017-02-16

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-09
Sista ansökningsdatum:
2017-02-16

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren

Hitta fler jobb

Ämnen:
, ,
Befattningar:
Ny sökning