Academic Positions Sverige

KTH, Sverige

Doktorand inom polymerteknologi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för kemivetenskap omfattar områdena kemi, kemiteknik samt fiber- och polymerteknologi. Skolans verksamhet innefattar såväl grund- som tillämpad kemivetenskaplig forskning för en hållbar utveckling genom vetenskaplig excellens. Många forskningsaktiviteter är tvärdisciplinära och spänner från kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, miljövetenskap, biokemi, biologi och medicin. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi, högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik och tekniskt basår samt för tre engelskspråkiga mastersprogram, kemiteknik för energi och miljö, makromolekylära material och molekylär vetenskap och teknik. Vi medverkar även med kurser i civilingenjörsprogrammen energi och miljö, materialdesign och bioteknik.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att utföras inom projektet ”Säkra plaster – biobaserade och isocyanatfria polyuretaner med grön kemi”, som är finansierat av Forskningsrådet Formas.

I detta projekt kommer vi att designa biobaserade och isocyanatfria polyuretaner (PUR) genom att applicera principerna för grön kemi. Trots att PUR är en av våra mest producerade polymergrupper baserar sig tillverkningen på omdiskuterad isocyanatkemi, och byggstenarna är i huvudsak oljebaserade. För att ta ett steg mot en hållbar framtid kommer vi i projektet att, genom grön kemi, skapa nya material som kan ersätta dagens oljebaserade motsvarigheter.

Projektet fokuserar på syntes av hållbar PUR baserad på den mångsidiga kemi som finns hos förnybara råvaror, och på att tillämpa atomekonomisk, lösningsmedelsfri och icke-toxisk kemi för att åstadkomma framtida kommersiellt gångbar hållbar PUR. Ett flertal material för olika applikationer kommer att tillverkas och analyseras inom projektet.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat med examen på masternivå i kemiteknik, kemi, eller närliggande områden, där en specialisering inom polymerteknologi eller makromolekylära material är en fördel.

Den sökande förväntas vara en nyfiken och ambitiös person som är mycket motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys, samt ha goda samarbets‐ och kommunikationsförmågor. Kunskap/erfarenhet inom polymerkemi, organisk kemi och praktisk erfarenhet av laborativt syntesarbete och karakterisering är en fördel.

Den sökande ska ha en god nivå i engelska både i tal och skrift, samt god skriv- och presentationskompetens. Tjänsten innefattar också institutionstjänstgöring och/eller undervisningsassistans.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  1. Curriculum vitae
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet
  3. Kortfattad redogörelse varför den sökande är intresserad av tjänsten och en beskrivning om hur grön kemi kan vara viktigt för ett framtida hållbara samhälle.
  4. Kontaktinformation till ett par referenspersoner.

Vi emotser din ansökan på maximalt två A4-sidor samt ett CV.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: K-2016-0841
Kontakt:

  1. Universitetlektor Karin Odelius, E-mail: hoem@kth.se, Tel: 08-790 80 76

Publicerat: 2016-12-08
Sista ansökningsdag: 2017-01-25

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-08
Sista ansökningsdatum:
2017-01-25

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren