Academic Positions Sverige

KTH, Sverige

Doktorand inom Tal, Musik & Hörsel

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

För mer information om skolan för datavetenskap och kommunikation, besök www.kth.se/csc.

Avdelningsinformation

Tjänsterna är kopplade till institutionen för Tal, Musik och Hörsel (TMH).

TMH är en internationellt framstående forskargrupp inom talteknologi och närliggande områden med anor från 1950-talet.  Institutionens forskning är starkt tvärvetenskaplig och involverar bland annat lingvistik, fonetik, visuell och auditiv perception, kognitionsvetenskap och experimentell psykologi, samt signalprocessning och maskininlärning. Dess forskning tar avstamp i ett ingenjörsnära modelltänkande, och utgör en stadig grund för utveckling av multimodala människa-dator-system där tal, musik, ljud och gester kombineras för att skapa människolik kommunikation.

Arbetsuppgifter

I det närmaste alla framgångar inom grundläggande talteknologi idag har att göra med stora datamängder i kombination med signalprocessning och maskininlärning. De aktuella doktorandtjänsterna stöds av ett antal extern finansierade forskningsprojekt på området, med start 2016 och 2017, omfattande projekt som sysslar med datainsamling, urval och processning av data, och maskininlärningmetoder och tillämpningar.

Mot bakrgund av detta söker TMH upp till 2 doktorander i två kopplade men distinkta områden.*

* Nyttjandet av funna data i språkteknologi och interaktionsforskning

Inom talteknologin används temren “funna data” ibland för data som inte skapats eller samlats in specifikt i avsikt att ligga till grund för talteknologiforskning. Det finns en mängd omfattande resurser av detta slag (t.ex. på internet och i de nationella samlingarna), men de används mycket sällan - vare sig för talteknologisk forskning eller för andra forskningssyften - eftersom de är mycket mer oförutsägbara än data som samlats in specifikt i avsikt att genomgå talteknologisk analys. Samtidigt är dessa data båd emer representativa för den verkliga världen och mer intressanta för grundforskning, i det att innehållet i datat i sig själv ofta kan användas i olika forskningsyften.

Doktoranarbetet handlar å ena sidan om att ta fram och utvärdera metoder för att processa och lära ifrån stora mängder varierade funna data, å andra sidan om att delta i grundforskning på samma data. Det senare utgör högst tvärvetenskapligt och kollaborativt arbete tillsammans med forskare från en rad områden.

* Utveckling av maskininlärningsmetoder för att modellera språkinlärning

Inom talteknologin används traditionellt kostsamma lingvistiska resurser, såsom stora samlingar av annoterat taldata och lexikondatabaser, tillsammans med maskininlärningsmetoder för att bygga modeller för taligenkänning, talförståelse och talproduktion. Detta ramverk saknar på många sätt den flexibilitet som återfinns i mänsklig inlärning, till exempel: - människor behöver inte annoteringar för att lära sig språk; - lärandet fortgår livet igenom, så att nya ord läggs till i våra ordförråd på ett sömlöst vis; - lärandet är av naturen multimodalt, så att betydelsen hos nya ord grundas i sin multisensoriska kontext; - produktion och perception är starkt kopplade i inlärningen, så att människor lär sig både genom att lyssna och genom att tala i sin interaktion med andra. Doktorandarbetet handlar om att modellera några av dessa aspekter av mänsklig språkinlärning för att skapa talteknologi som är mer flexibel och adaptiv mot oförutsägbara situationer. Doktoranden kommer att arbeta i en högst stimulerande miljö i samarbete med forskare i områdets framkant.

Kvalifikationer

För att komma ifråga för de utlysta positionerna ska du ha en Masters-examen eller likvärdig 4-årig universitetsutbildning. Området är multidisciplinärt och kandidater från en rad olika områden utanför ren tal-teknologi kan komma på fråga, inklusive sensorteknologi och hårdvara, systemering och programmering, statistik och modellering, och lingvistik, kognitions- och beteendevetenskap, datorseende och maskininlärning. Sökanden ska ha utmärkt förmåga att uttrycka sig på skriven och talad engelska. Sökande ska vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga .

En god förståelse av signalprocessning och maskininlärning är starkt meriterande. För “Utveckling av maskininlärningsmetoder för att modellera språkinlärning” är detta av hög vikt, och den ökande antas bemästra både praktiska och teoretiska aspekter av maskininlärningsmetoder. Erfarenhet av något av följande räknas som meriterande: dialogsystem, talteknologi, datorseende, undervisning, användarstudier och experimentdesign som önskvärda kvalifikationer.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  1. Curriculum vitae,
  2. Betygsavskrift från högskolan/universitet
  3. Dokument som redogör för och styrker den sökandes praktiska erfarenhet av arbete inom relaterade områden.
  4. Kortfattad redogörelse för vilka av de tre områdena passar bäst för den sökande och varför.
  5. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier.

(Observera att allt material skall vara på engelska förutom officiella dokument.)

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

För mer information om doktorandstudier på KTH besök, webbsidan Doctoral studies (endast på engelska): https://www.kth.se/en/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar: 2
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: D-2016-0837
Kontakt:

  1. Maria Widlund, HR-chef, mwidlund@.kth.se, 08 790 9754
  2. Peter Ahlström, doktorand, dr-ordf@csc.kth.se
  3. Giampiero Salvi, universitetslektor , giampi@kth.se, 08-790 7894
  4. Jens Edlund, biträdande universitetslektor , edlund@speech.kth.se, 08-790 7874

Publicerat: 2016-12-08
Sista ansökningsdag: 2017-02-05

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-08
Sista ansökningsdatum:
2017-02-05

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren