Academic Positions Sverige

KTH, Sverige

Lektor i datalogi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

För mer information om skolan för datavetenskap och kommunikation, besök www.kth.se/csc.

Dina arbetsuppgifter kommer att var placerade på någon av avdelningarna inom Skolan för datavetenskap och kommunikation. För information om avdelningarna besök:

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST): www.kth.se/csc/forskning/cst

Robotik, perception och lärande (RPL): www.kth.se/csc/forskning/cvap

Teoretisk datalogi (TCS): www.kth.se/csc/forskning/tcs

Tal, musik och hörsel (TMH): www.kth.se/csc/forskning/tmh

Ämnesområde

Datalogi

Ämnesbeskrivning

Datalogi är metodvetenskapen för konstruktion av mjukvara innefattande såväl teoretisk grund som ingenjörsmässig färdighet för utveckling av produkter och system som baseras på datorer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar till ungefär lika stora delar undervisning, brett inom datalogiområdet, och forskning inom lektorns specialistområde. Undervisningen ska bedrivas på grundnivå och mastersnivå, dessutom ingår handledning på dessa nivåer.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 2. visat pedagogisk skicklighet,
 3. visat förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt, och
 4. visat förmåga att leda utbildnings- eller forskningsverksamhet.

Bedömningsgrunder

Av högsta betydelse
är att den sökande har:

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet i datalogi. För detta krävs dokumenterad erfarenhet av att ha planerat, utvecklat och genomfört kurser på grundnivå i grundläggande programmering och datalogi (särskilt programvarukonstruktion, programmering och grundläggande datalogi, samt databaser) och på avancerad nivå av specialiserade kurser inom relevanta områden (tex. maskininlärning, datorseende, parallella och distribuerade system, samt grafik). Dessutom krävs att den sökande har dokumenterad erfarenhet av att ha handlett studenters självständiga arbeten på grundnivå och avancerad nivå.

 • dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom datalogi, med inriktning mot ett område som skolan redan bedriver ledande forskning inom (t.ex. inom forskningsområdena maskininlärning, social robotik och datorgränssnitt, hjärninspirerade algoritmer och beräkningar, högprestandaberäkningar i parallella och distribuerade system, komplexitetsteori, datasäkerhet, mjukvaruutveckling, modellering och simulering). Kvaliteten på forskningen kommer att bedömas genom den sökandes publiceringar i högt rankade internationella tidskrifter och förstklassiga konferenser.

Av näst högsta betydelse är att den sökande har:

 • god kommunikativ förmåga på svenska eller engelska för att kunna undervisa på grundnivå.
 • dokumenterad erfarenhet av att initiera forskningsprojekt och erhålla extern finansiering.

Det är även av betydelse att den sökande har:

 • erfarenhet av undervisning och forskning vid annat lärosäte än KTH (motsvarande minst en postdoc-period) eller erfarenhet inom industrin.
 • visat skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • visat administrativ förmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 2
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: VL-2016-0066
Kontakt:

 1. Danica Kragic Jensfelt, rekryteringskom. ordf., 08-790 67 29; dani@kth.se
 2. Olov Engwall, Grundutbildningsansvarig CSC, 08-790 75 35; engwall@csc.kth.se
 3. Maria Widlund, HR-chef CSC, 08-790 97 54; mwidlund@kth.se
 4. Kerstin Lagerstedt, frågor om ansökningsförfarande, 08-790 7879; human-resources@csc.kth.se

Publicerat: 2016-12-15
Sista ansökningsdag: 2017-02-17

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-15
Sista ansökningsdatum:
2017-02-17

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren