Academic Positions Sverige

Linnéuniversitetet, Sverige

Professor i kreativt skrivande

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för film och litteratur finns vid Fakulteten för konst och humaniora, som är en av universitetets fem fakulteter. Fakulteten är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnesmiljöer för forskning och utbildning: kreativt skrivande, litteraturvetenskap och filmvetenskap. Institutionen erbjuder en mängd kurser inom programutbildningar och i form av fristående kurser på campus och distans. 

Ämnesområde för befattningen: Kreativt skrivande

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Halvtid (50 %) 

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar i huvudsak konstnärlig forskning och undervisning i kreativt skrivande på svenska, med särskild inriktning mot skönlitterärt skrivande. I arbetet ingår forskningsledning och utveckling av miljön, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Undervis­ningen sker på alla nivåer i kreativt skrivande. Undervisning förekommer på distans via lärplattform och på campus Växjö. Undervisning kan också förekomma på campus Kalmar och i Vimmerby, där ämnet för närvarande bedriver viss verksamhet. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och även att söka externa medel. Innehavaren förutsätts ha huvuddelen av sin arbetstid förlagd till arbetsplatsen. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Den sökande måste behärska svenska språket på hög litterär nivå.          

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

Bedömningsgrunder med avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten. 

Meriterande i övrigt är, i prioriteringsordning

Erfarenhet av forskningsledning.
Pågående skönlitterärt författarskap av hög internationell kvalitet
Erfarenhet av och förmåga att självständigt leda och utveckla IT-stödd distansundervisning
Erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel 
Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten. 
Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning:

Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se 

Kontaktpersoner: 

Prefekt Anders Åberg, 0470-70 89 04, anders.aberg@lnu.se 

Personalkonsult Jessica Drott, 0470-70 89 50, jessica.drott@lnu.se 

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdagen är 10 februari 2017.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnaeus University

En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-22
Sista ansökningsdatum:
2017-02-10

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren