Academic Positions Sverige

Linnéuniversitetet, Sverige

Universitetslektor, inriktning reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Kalmar

Diarienummer: 2016/6821-2.2.1

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker Dig! En engagerad och kreativ lektor med inriktning reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa som kan bidra till universitetets utveckling inom forskning och undervisning. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning omfattande 100 %. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har drygt 100 medarbetare med lika stor verksamhet förlagd till vardera campus i Kalmar och Växjö. I vårt arbete utgår vi från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

Nu söker vi dig som är engagerad och vill arbeta med undervisning och forskning. I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund-, avancerad och forskarnivå, särskilt inom ämnesområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa men också inom vårdvetenskap. Till uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Som universitetslektor förväntas man initiera och bedriva forskning som kompletterar och förstärker institutionens forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Anställningen är heltid, tillsvidare placerad i Kalmar och inleds med sex månaders provanställning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande är legitimerad barnmorska och har erfarenhet av att arbeta kliniskt inom barnmorskans ansvarsområde. Det krävs också att den sökande har erfarenhet av forskning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, och/eller vårdvetenskap eller vårddidaktik, samt erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom barnmorskeutbildning och/eller inomannan vårdvetenskaplig utbildning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är pågående forskning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, och/eller vårdvetenskap, erfarenhet av undervisning på distans samt via webbaserade lärplattformar, goda kunskaper i svenska och engelska och dokumenterad samarbetsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Biträdande prefekt Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, 0480-44 63 15
Personalkonsult Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470-70 82 77

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 170305.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnaeus University

En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-13
Sista ansökningsdatum:
2017-03-05

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren