Academic Positions Sverige

Linnéuniversitetet, Sverige

Biträdande lektor i Litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för film och litteratur finns vid Fakulteten för konst och humaniora, som är en av universitetets fem fakulteter. Fakulteten är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnesmiljöer för forskning och utbildning: kreativt skrivande, litteraturvetenskap och filmvetenskap. Institutionen erbjuder en mängd kurser inom programutbildningar och i form av fristående kurser på campus och distans.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Heltid under tre år med möjlighet till förlängning upp till fyra år 

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar i huvudsak forskning och undervisning i litteraturvetenskap i lärarprogram eller fristående kurser, särskilt i svenska med didaktisk inriktning. En viktig del av detta är handledning av självständiga arbeten och examination av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I anställningen ingår att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i svenska. Innehavaren av tjänsten förväntas ansluta och aktivt bidra till någon av de forskningsmiljöer som finns vid fakulteten. Undervis­ningen genomförs dels på campus, dels i digital lärplattform i flexibel form. Undervisning kan förekomma på såväl campus Kalmar som campus Växjö. I anställningen ingår dessutom kursutveckling, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens och fakultetens inre och yttre arbete. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt en doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (HF 4 kap 12a §) För behörighet till denna anställning krävs nyligen genomförd eller pågående forskning inom området litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk relevans samt egen lärarexamen med relevant inriktning för anställningen. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

Bedömningsgrunder med avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid bedömningen av den sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare. 

Meriterande i övrigt är, i prioriteringsordning: 


• Erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete i utbildning inom ämnesområdet, särskilt grundlärarutbildning i svenska
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis svenska)
• Erfarenhet av och förmåga till vetenskapligt ledarskap och samverkan med det omgivande samhället (större forskningsprojekt, handledning eller liknande)
• Erfarenhet och förmåga att självständigt leda och utveckla IT-stödd undervisning i flexibel form
• Erfarenhet av ledarskap inom akademin (prefekt, studierektor eller liknande) 

Vid en eventuell ansökan om befordran kommer följande särskilt att bedömas:

Pågående eller nyligen genomförd forskning inom området litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk relevans. Pedagogisk skicklighet. 

Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning:

Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se 

Kontaktpersoner:

Prefekt Anders Åberg, 0470-70 89 04, anders.aberg@lnu.se

Personalkonsult Jessica Drott, 0470-70 89 50, jessica.drott@lnu.se

Sista ansökningsdagen är den 17 februari och DNR är 2016/6423-2.2.1


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.


Linnaeus University

En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2017-01-04
Sista ansökningsdatum:
2017-02-17

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren