Academic Positions Sverige

Linnéuniversitetet, Sverige

Biträdande universitetslektor i socialt arbete med inriktning barn, unga och migration

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Socionomprogrammet är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram.  Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn, unga och familjer, äldre personer samt välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv och migrationsforskning.  

I syfte att stärka forskningsbasen och utveckla forskningsmiljön barn, unga och familj gör institutionen i socialt arbete en strategisk satsning genom en omfattande samlad rekrytering av tjänster med denna forskningsinriktning.

Ämnesområde för befattningen:                 
Socialt arbete
 
Placeringsort:
Kalmar eller Växjö

Anställningens omfattning: 
Tidsbegränsad anställning om två år med omfattning 100 %

Arbetsbeskrivning:

Anställningen syftar till att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och en god möjlighet till pedagogisk meritering genom såväl undervisning på olika nivåer som annan pedagogisk meritering såsom högskolepedagogisk utbildning. Innehållet i anställningen består till 50 % av forskning och 50 % av undervisning. Arbetets innehåll ska fokuseras på att utveckla en djup förtrogenhet med forskningsfältet socialt arbete med inriktning mot barn, unga och migration samt att med denna ämneskompetens bidra till att stärka institutionens forskningsmiljö inom området socialt arbete inom barn, unga och familj. Det pedagogiska arbetet består i att undervisa, handleda och examinera inom utbildningar på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet socialt arbete.

Behörighetskrav 

• Avlagd doktorsexamen i socialt arbete eller närliggande område. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.
• Dokumenterad pedagogisk erfarenhet på högskolenivå

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Därutöver är det av stor vikt att du som sökande har en uppvisad djup förtrogenhet med forskningsfältet socialt arbete med inriktning mot barn, unga och migration som det preciserats i arbetsbeskrivningen. Liksom en pågående postdoktoral forskningsaktivitet. Meriterande är dessutom en dokumenterad pedagogisk skicklighet och att du kan uppvisa en god problemlösnings- och samarbetsförmåga.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare.

Övrigt

Till ansökan ska bifogas en avsiktsförklaring med förslag till forskningsprojekt. Denna ska innehålla en kortfattad presentation av forskningsproblem, tänkt genomförande och teoretisk och analytisk ansats.

Vid en ansökan om befordran till universitetslektor kommer följande särskilt att bedömas:

• Förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet
• Förmåga att publiceras i internationella tidskrifter
• Förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet
• Förmåga att självständigt etablera samarbeten inom forskningen
• Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt i den egna vetenskapliga och pedagogiska verksamheten
• Visad skicklighet i undervisning samt handledning
• Hög grad av visad samarbetsförmåga och delaktighet i institutionsgemensam verksamhet.
• En ansökan om befordran till universitetslektor ska inkomma inom anställningsperioden.

Kontaktpersoner:

Prefekt: Helene Jacobson Pettersson, helene.jacobson.pettersson@lnu.se
0480-446968                                                                                    

Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se
0480-446078

För frågor om forskningsmiljön:

Verner Denvall, Professor i socialt arbete, verner.denvall@lnu.se
0470-757623

Kristina Gustafsson, Docent, Lektor i socialt arbete, kristina.gustafsson@lnu.se
0470-708647

Välkommen med din ansökan senast den 22 februari 2017

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.


Länk till annonsen: 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2502%26pp%3D10

Linnaeus University

En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2017-01-05
Sista ansökningsdatum:
2017-02-22

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren

Hitta fler jobb

Ämnen:
Befattningar:
,
Ny sökning