Linnaeus University
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrning
Linnaeus University
Linnaeus University is one of Sweden's newest higher education institutions. The university was formed when the University of Kalmar and Växjö University merged in 2010.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 7 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: May 21
Plats: Växjö, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrning

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Kopplat till Institutionen för ekonomistyrning och logistik finns en aktiv forskargrupp inom ”management accounting research”. Gruppen består av ett tio-tal forskare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning samt logistik. Forskningen bedrivs främst inom ramen för ett flertal externt finansierade forskningsprojekt och har både nationellt och internationellt fokus.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet
Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå inom utbildningsprogram och på fristående kurser företrädesvis i ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Undervisningen sker på svenska och engelska, såväl på campus som via webbstudieplats. Forskning och aktivt deltagande i det fortsatta byggandet av forskningsmiljön prioriteras. Samverkan med andra lärare/forskare och omgivande samhälle ingår samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 

  • Avlagd doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
  • Genomgången högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende såväl planering, genomförande som utvärdering av undervisning.
  • God samarbetsförmåga. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vi lägger också stor vikt vid samarbetsförmåga.  

Meriterande i övrigt:

  • Erfarenhet av undervisning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning eller redovisning.
  • Erfarenhet av att söka och erhålla medel från externa forskningsfinansiärer är meriterande.
  • Erfarenhet av och förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
  • Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet och samarbetsförmåga bedöms med lika vikt. Vidare kommer de övriga meriterande bedömningsgrunderna aktivt vägas in.

Övrigt
Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning och logistik. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av prefekt Jan Alpenberg, tel 072-717 88 85 (jan.alpenberg@lnu.se) eller professor Karin Jonnergård, tel 0705-43 34 33 (karin.jonnergard@lnu.se). 
Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jesper Pettersson, tel 0470-708374 (jesper.pettersson@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast Jun 11
Professor i hälsoinformatik inriktning omsorgsinformatik
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Vid Linnéuniversitetet bedrivs omfattande forskning och undervisning inom socialt arbete, hälso- och vårdvetenskap, idrottsmedicin,…
Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast Jun 11
Professori hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap, kombinerat med verksamhetsledare eHälsoinstitutet
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Vid Linnéuniversitetet bedrivs en omfattande preklinisk verksamhet och en medicinskt klinisk verksamhet under uppbyggnad. Forskning och…
Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast May 21
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring
Ekonomihögskolan är en kreativ och internationell kunskapsmiljö i nära samverkan med näringsliv och samhälle regionalt, nationellt och i världen. Vi utbildar och forskar inom bland annat företagsekonomi, nationalekonomi, turism, rättsvetenskap och statistik med…
Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast May 02
Technician
Welcome to Linnaeus University! A place for knowledge, ideas and development. For growth potential and a belief in the future. In Småland and in the world. Linnaeus University is the result of a merger between Kalmar University and Växjö University. The research activities…

LIKNANDE JOBB

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring
Linnaeus University
Publicerad 3 dagar sedan
Lektor i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi
Södertörn University
Publicerad 6 dagar sedan
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring
Linnaeus University
Publicerad 27 dagar sedan