Linnaeus University
Universitetslektor - socialt arbete
Linnaeus University
Linnaeus University is one of Sweden's newest higher education institutions. The university was formed when the University of Kalmar and Växjö University merged in 2010.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 22 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: Apr 30
Plats: Växjö, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor - socialt arbete

Växjö

Diarienummer: 2017/1875-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen

Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare

Växjö

Anställningens omfattning

Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifternabeståravutbildningsplanering,undervisningochexamination inom socionomprogrammet och inom masterprogrammet i socialt arbete samt friståendekurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.Planering av verksamhetsförlagd utbildning kan utgöra ytterligare arbetsuppgifter. Anställningeninnebärocksåforsknings­ochutvecklingsarbetesamtkaninnehållasamverkansuppdrag. Undervisningen berörfrämstteoribildninginomämnetskärnområdenochdetsocialaarbetesmetoder.Vierbjuderenaktivforskningsmiljöochvärdesättermedarbetaresominitierarochbedriverforsknings­ochutvecklingsarbeteinomämnesområdet.

Anställningeninnebärävensamverkanmedandraforskareochomgivandesamhällenationelltochinternationellt,samtaktivtdeltagandeiinstitutionensinreochyttrearbete.Deflestaavinstitutionenskurserharistörreellermindreomfattninginslagavflexibelundervisningvilketkräverfärdighetiattundervisamedhjälpavolikadigitalaredskap.

Samarbetsförmågaochflexibilitetär egenskaper som harstorbetydelse, såvälirelationtillstudentgruppsominomarbetslagochforskningsmiljöer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig ämnes kompetens, dokumenterad vetenskaplig skicklighet, dokumenterad samarbetsförmåga och dokumenterad pedagogisk skicklighet. För anställningen krävs dessutom genomgången behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper*

*Kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är erfarenhetavundervisning,handledning,examinationochforskninginomämnesområden med relevans för socialtarbete samt egenerfarenhetav professionellt socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt: Helene Jacobson Pettersson, helene.jacobson.pettersson@lnu.se 0480-446968                                                                                    

Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480-446078

Välkommen med din ansökan 30 april 2017!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast Jun 11
Professor i hälsoinformatik inriktning omsorgsinformatik
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Vid Linnéuniversitetet bedrivs omfattande forskning och undervisning inom socialt arbete, hälso- och vårdvetenskap, idrottsmedicin,…
Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast Jun 11
Professori hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap, kombinerat med verksamhetsledare eHälsoinstitutet
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Vid Linnéuniversitetet bedrivs en omfattande preklinisk verksamhet och en medicinskt klinisk verksamhet under uppbyggnad. Forskning och…
Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast May 21
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring
Ekonomihögskolan är en kreativ och internationell kunskapsmiljö i nära samverkan med näringsliv och samhälle regionalt, nationellt och i världen. Vi utbildar och forskar inom bland annat företagsekonomi, nationalekonomi, turism, rättsvetenskap och statistik med…
Linnaeus University
Linnaeus University
Plats: Växjö, Sweden | Ansök senast May 21
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrning
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Kopplat till Institutionen för ekonomistyrning och logistik finns en aktiv forskargrupp inom ”management accounting research”.…

LIKNANDE JOBB

Universitetsadjunkt - socialt arbete
Linnaeus University
Publicerad 22 dagar sedan