Academic Positions Sverige

University College of Southeast Norway (USN), Norge

Førsteamanuensis / Førstelektor i KRLE / KRLE-didaktikk

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har et omfattende studietilbud blant annet innen fagområdene grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Fakultetet har hovedsete i Vestfold med seks institutter fordelt på tre campus, henholdsvis i Drammen, Ringerike og Vestfold.

Fakultetet tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå samt doktorgradsutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet også omfattende forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig sektor. Fakultetet har gjennom sin forskningsprofil satt seg som målsetting å bidra til systematisk fagutvikling for morgendagens samfunn.

Førsteamanuensis / Førstelektor i KRLE / KRLE-didaktikk

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2017 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i KRLE eller KRLE-didaktikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted for stillingene forventes å være Drammen, Vestfold, Notodden eller Porsgrunn, men da fakultetet er i omorganiseringsfase, kan dette endres i løpet av tilsettingsprosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil hovedsakelig være tilknyttet undervisning i KRLE i grunnskolelærerutdanningene og relaterte emner i barnehagelærerutdanningen.

Arbeidsoppgaver omfatter bl.a.

  • Planlegging og gjennomføring av undervisning, veiledning og studentoppfølging
  • Arbeid med studiekvalitet i faget og profesjonsutdanningene
  • Forsknings- og utviklingsarbeid som er knyttet til praksisfeltet og utdanningene
  • Administrative oppgaver

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutter, kan bli aktuelt. Søker må påregne undervisning ved alle HSNs studiesteder hvor det tilbys lærerutdanning.

Høgskolen har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter en kollega med doktorgrad i religionsvitenskap eller med førstelektorkompetanse innenfor KRLE/KRLE-didaktikk med master/hovedfag i religionsvitenskap.

Det er ønskelig med
• erfaring fra undervisningsarbeid i grunnskole og/eller barnehage
• erfaring med undervisning i KRLE eller tilsvarende i barnehage- eller grunnskolelærerutdanning
• erfaring fra praksisnært forsknings- og utviklingsarbeid, spesielt i samarbeid med praksisfeltet
• faglig fokus på menneskerettigheter, mangfold og medborgerskap

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid med andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting, det gjelder spesielt pedagogiske evner, formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet.                                                                       

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.
 
Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) og beherske engelsk.

Dersom det ikke melder seg søkere til stillingen som er kvalifisert for fast ansettelse, kan søker som har forutsetninger for å kvalifisere seg for stillingen, tilsettes midlertidig for en periode på inntil tre år. Dersom søker etter endt periode med midlertidig tilsetting har kvalifisert seg for stillingen, kan denne tilsettes fast.

Vi tilbyr

• Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
• Godt sosialt miljø
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198) lønnes i LR 24, alternativ 1–8, lønnstrinn 57–72, som utgjør 486 100–648 100 pr. år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Lena Lybæk, tlf. 31 00 88 78  eller dosent Geir Winje, tlf. 31 00 92 40 / 971 62 323 kontaktes. 

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
2. vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
3. liste over vitenskapelige publikasjoner
4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

University College of Southeast Norway (USN)

The University College of Southeast Norway (USN) is the country’s second largest state-owned university college, measured in the total number of students, and larger than several of Norway’s universities.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-15
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren