Academic Positions Sverige

University College of Southeast Norway (USN), Norge

Stipendiat i KRLE-didaktikk

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har et omfattende studietilbud blant annet innen fagområdene grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Fakultetet har hovedsete i Vestfold med seks institutter fordelt på tre campus, henholdsvis i Drammen, Ringerike og Vestfold.

Fakultetet tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå samt doktorgradsutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet også omfattende forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig sektor. Fakultetet har gjennom sin forskningsprofil satt seg som målsetting å bidra til systematisk fagutvikling for morgendagens samfunn.

Stipendiat i KRLE-didaktikk

Ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig 1 -2 stillinger som stipendiat innenfor KRLE-didaktikk. 

Stillingene er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen eller Porsgrunn.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen religionsvitenskap eller filosofi. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen utløp.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved høgskolens doktorgradsstudium i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid med andre. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidserfaring fra grunnskole eller lærerutdanning er ønskelig.

Søkeren må kunne benytte norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig, og beherske engelsk godt.

Om stillingen

Menneskerettigheter, mangfold og medborgerskap er et av satsingsområdene på fakultetet og vi ønsker å styrke forskningskompetansen på området relatert til utdanning. Søkere med fagdidaktiske problemstillinger knyttet til ett eller flere av disse perspektivene inn mot KRLE i grunnskolen vil bli foretrukket. Prosjekter som involverer praksisfeltet er ønskelig.

Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. I pliktdelen av stillingen må stipendiaten påregne undervisningsrelaterte oppgaver i både barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning, også på andre studiesteder enn det som er oppgitt som hovedarbeidssted.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan instituttleder Tone Strøm, tlf 31 00 88 56 eller førsteamanuensis Lena Lybæk, tlf. 31 00 88 78, ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Vi tilbyr

• Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
• Godt sosialt miljø
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Stillingen lønnes etter lønnstrinn 50 (stillingskode 1017), LR 20, alt. 8. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det bli aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

1. attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet 
2. hovedfags-/masteroppgaven
3. maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse, eventuell forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste teller ikke med i de fem sidene
4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

University College of Southeast Norway (USN)

The University College of Southeast Norway (USN) is the country’s second largest state-owned university college, measured in the total number of students, and larger than several of Norway’s universities.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-15
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren