Academic Positions Sverige

Göteborgs universitet, Sverige

Postdoktor i Havsförvaltningsrätt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader efter tillträde
Omfattning: 100 %
Placering: Juridiska institutionen, Göteborg
Tillträde: Efter överenskommelse
Diarienummer: PER 2016/607

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ledigkungör en anställning som postdoktor i havsförvaltningsrätt, med placering vid juridiska institutionen. Juridiska institutionen har idag ca 90 anställda. Mer information om institutionen hittar du på vår hemsida www.law.gu.se

Ämne

Havsförvaltningsrätt

Ämnesbeskrivning

De senaste åren har Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet etablerat sig som den ledande institutionen i Sverige, och som internationellt framträdande, vad gäller forskning fokuserad på komplexa, policyrelevanta rättsliga frågor avseende användning och förvaltning av haven och deras resurser.

För att ytterligare stärka forskningsmiljön Ocean Group och ge en forskare tidigt i karriären möjlighet att vidareutveckla sin forskningsprofil i en stimulerande akademisk miljö utlyser Juridiska institutionen en tvåårig anställning som postdoktor med fokus på havsförvaltningsrätt. 

Begreppet havsförvaltningsrätt ges här en vid tolkning och innefattar reglering av mänsklig verksamhet som hänför sig till eller direkt påverkar nyttjandet och den långsiktiga förvaltningen av haven och deras resurser. Institutionen välkomnar särskilt sökande som vill bedriva forskning med koppling till förvaltning av fisk, andra marina levande resurser, eller till marina ekosystemtjänster.

Forskningsmiljön Ocean Group önskar främja tvärvetenskapligt samarbete, inklusive med den forskning om marina resurser som bedrivs vid Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar 80 procent forskning och 20 procent undervisning eller administrativa uppgifter. 

Innehavaren av den aktuella tjänsten förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid Juridiska institutionen, självständigt så väl som i samverkan med andra forskare knutna till Juridiska institutionens Ocean Group, samt genom att, i lämplig omfattning, delta i transdisciplinära samarbeten. 

Kandidaten förväntas publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Vissa medel för resor kommer att finnas tillgängliga, men den sökande bör sträva efter att även skaffa extern finansiering.

Behörighet

Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Den sökande som vid en samlad bedömning av kompetens och potential anses vara bäst lämpad att genomföra de identifierade arbetsuppgifterna kommer att erbjudas anställning.

Färdigheter avseende samverkan med det omgivande samhället och att informera om forskning nationellt och internationellt kommer också att beaktas. Detsamma gäller för ett dokumenterat intresse och förmåga att samarbeta över disciplingränserna.

Rekryteringen kan innefatta intervjuer och provföreläsningar, samt hörande av referenser.

Övrigt

Meritförteckning/CV och personuppgifter.

Utbildningsintyg, diplom etc.

En vägledande plan för högst två sidor för forskning den sökande avser att utföra om hon/han erbjuds positionen.

En kort skriftlig redogörelse för den sökandes egna akademiska forskning.

Relevanta vetenskapliga publikationer.

Referenser.

Alla bilagor måste namnges på lämpligt sätt.

Kontaktuppgifter för anställningen

Thomas Erhag, Prefekt 
+46 31 786 5189  
thomas.erhag@law.gu.se

David Langlet, Professor 
+46 31 786 1517  
david.langlet@law.gu.se

Fackliga organisationer

SACO: Maja Pelling 
+46-31-786 11 65 
maja.pelling@gu.se

OFR/S: Marcus Samanni 
+46-31- 786 1167 
marcus.samanni@pol.gu.se

SEKO: Salima Khamchane 
+46-31-786 11 73 
seko@gu.se

University of Gothenburg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-22
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren