University of Gothenburg
Professor i Teoretisk fysik
University of Gothenburg
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 37 000 students and 6 000 employees make the University a large and inspiring place to work and study, with a continuous flow of new knowledge and ideas.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 månad sedan
Sista ansökningsdatum: Apr 23
Plats: Göteborg, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB
Professor i Teoretisk fysik

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för fysik, Göteborg
Tillträde: 2017-09-01 eller efter överenskommelse
Diarienummer: PER 2016/211
Sista ansökningsdag: 2017-04-23

Ämne

Teoretisk fysik

Ämnesbeskrivning

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet utlyser en professur i teoretisk fysik med placering vid Institutionen för fysik. Institutionen för fysik har ca 70 anställda, varav 30 är lärare/forskare. Institutionen är centralt placerad på Chalmersområdet i Göteborg där verksamheten sker i ett nära samarbete med fysikinstitutionerna på Chalmers inom ramen för samarbetsorganet Fysikcentrum Göteborg. Detta gör att den tillträdande professorn kommer att verka inom en av Sveriges bredaste fysikmiljöer. Vid institutionen bedrivs för närvarande forskning inom kondenserade materiens fysik och spinntronik, biologisk fysik och komplexa system, samt atom- och molekylfysik. Forskningen inom ramen för den nya professuren ska främst vara relaterad till existerande teoretiska eller experimentella aktiviteter vid institutionen. För exceptionella sökanden kan en helt ny teoretisk verksamhet etableras.

Arbetsuppgifter

Vi söker en ledande forskare med förmåga att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsverksamhet vid institutionen. Tyngdpunkten i anställningen avser forskning inom ämnesområdet för anställningen, handledning av doktorander samt undervisning inom grundläggande utbildning och forskarutbildning. Vi förväntar oss att innehavaren av tjänsten tar ett stort ansvar för den teoretiskt orienterade undervisningen vid institutionen. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa och upprätthålla kontakter med det omgivande samhället. Vidare kan arbetsuppgifterna även komma att inkludera ledningsuppdrag. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet

För anställningen tillämpas högskoleförordningens behörighetskrav. Dessutom är förmågan att kunna undervisa på svenska eller engelska ett krav.

Bedömningsgrund

I första hand bedöms din ansökan utifrån dina vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska meriter, som granskas med samma omsorg.

Forskning: Skicklighet inom forskning inom ämnesområdet för anställningen bedöms genom publikationer i framstående internationella tidskrifter och visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel från såväl nationella som internationella anslagsgivare, under de senaste åtta åren. Även inbjudningar till konferenser, internationella uppdrag, samt förmåga att leda och administrera forskning kommer beaktas. Den sökande ska även visa hur dennes forskning relaterar till existerande teoretiska eller experimentella aktiviteter vid institutionen.

Undervisning: Skicklighet inom undervisningen bedöms genom en pedagogisk portfölj bestående av erfarenhet från undervisning, handledning av forskarstuderande, resultat från kursutvärderingar, presentation av eget producerat undervisningsmaterial samt förmåga att leda och administrera undervisning.

Vid helhetsbedömningen av din ansökan kommer hänsyn tas till din skicklighet och utvecklingspotential inom ditt forskningsområde, din förmåga att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Plats: Göteborg, Sweden | Ansök senast Mar 30
Universitetslektor i Vårdvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap
Vårdvetenskap fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och befrämjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras.
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Plats: Göteborg, Sweden | Ansök senast Apr 23
Professor in Theoretical Physics
The Faculty of Science at the University of Gothenburg invites applications for a professorship in theoretical physics at the Department of Physics. The Department of Physics has 30 faculty members, with a total of some 70 employees including PhD students, postdocs, and administrative and technical personnel. The Department is located on the main campus of Chalmers University of Technology in Gothenburg. Department activity takes place in close cooperation with the physics departments at Chalmers, formalized through the joint "Fysikcentrum in Gothenburg". This arrangement allows the appointed professor to participate in one of Sweden's broadest physics environments. The Department is currently conducting research in condensed matter physics and spintronics, biological physics and complex systems, as well as atomic and molecular physics. Research areas for the new professorship would most naturally be related to the existing theoretical or experimental activities at the department. However, an exceptional applicant would be able to pursue new research in areas not previously represented at the department.
LIKNANDE JOBB
Professor in Theoretical Physics
University of Gothenburg
Publicerad 1 månad sedan