University of Gothenburg
Universitetslektor i Vårdvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap
University of Gothenburg
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 37 000 students and 6 000 employees make the University a large and inspiring place to work and study, with a continuous flow of new knowledge and ideas.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 månad sedan
Sista ansökningsdatum: Mar 30
Plats: Göteborg, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB
Universitetslektor i Vårdvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg
Tillträde: enligt överenskommelse
Diarienummer: PER 2017/70

Provanställning kan komma att tillämpas.

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgensjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorskeutbildningen och specialistutbildningen med olika inriktningar är yrkesexamina i kombination med filosofie magisterexamina. Samtliga professionsutbildningar leder till fram till legitimationsyrken. Dessutom ges fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, reproduktiv och perinatal hälsa, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också forskarutbildning inom vårdvetenskap.

Ämne

Vårdvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap

Ämnesbeskrivning

Vårdvetenskap fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och befrämjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination främst inom området organisation och ledarskap på grundläggande nivå men undervisning kan även förekomma på avancerad nivå samt inom forskarutbildning. Uppdraget som kursansvarig lärare innebär att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan samt delta i planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen ingår också. Innehavaren förväntas även att aktivt initiera och ansöka om externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande samt pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

I första hand pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid kvalitet och bredd på undervisningsmeriter samt aktuell forskning inom området organisation och ledarskap. Erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogrammet är meriterande. Meriterande är även handledning av examensarbete, erfarenhet av att leda eller delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt klinisk erfarenhet. Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärare- och studerandegrupper samt administrativ förmåga kommer att beaktas. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens början.

Övrigt

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
http://sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering/elektronisk-ansokan

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan (PDF-format):

  • Doktorsexamensbevis
  • Visad pedagogisk erfarenhet
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och att den skickas elektroniskt senast sista ansökningsdag. Eventuellt material som inte finns i elektronsik form ska skickas i tre exemplar med referensnummer PER 2017/70 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktuppgifter för anställningen

Annica Lagström, Sektionschef
+46 31 786 23 60
annica.lagstrom@gu.se

Ingela Lundgren, Prefekt
+46 31 786 60 52
ingela.lundgren@gu.se

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Plats: Göteborg, Sweden | Ansök senast Apr 23
Professor in Theoretical Physics
The Faculty of Science at the University of Gothenburg invites applications for a professorship in theoretical physics at the Department of Physics. The Department of Physics has 30 faculty members, with a total of some 70 employees including PhD students, postdocs, and administrative and technical personnel. The Department is located on the main campus of Chalmers University of Technology in Gothenburg. Department activity takes place in close cooperation with the physics departments at Chalmers, formalized through the joint "Fysikcentrum in Gothenburg". This arrangement allows the appointed professor to participate in one of Sweden's broadest physics environments. The Department is currently conducting research in condensed matter physics and spintronics, biological physics and complex systems, as well as atomic and molecular physics. Research areas for the new professorship would most naturally be related to the existing theoretical or experimental activities at the department. However, an exceptional applicant would be able to pursue new research in areas not previously represented at the department.
LIKNANDE JOBB
Lektor i omvårdnad
University of Skövde
Publicerad 4 dagar sedan
Adjunkt i omvårdnad
University of Skövde
Publicerad 4 dagar sedan
Lektor i omvårdnad
University of Skövde
Publicerad 4 dagar sedan
Lektor i nationalekonomi
Södertörn University
Publicerad 27 dagar sedan
Lektor i tillämpad etik, inr mot bioetik
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 1 månad sedan