Academic Positions Sverige

Högskolan i Skövde, Sverige

Adjunkt i Juridik

Anställningen är inom ämnet juridik som vid Högskolan i Skövde definieras som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Juridiken delas in i olika rättsområden, som civilrätt, internationell rätt och offentlig rätt. Det finns flera förgreningar inom vart och ett av dessa områden. Inom civilrätt finns till exempel kontraktsrätt, kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och IT-rätt. Exempel på områden inom offentlig rätt är förvaltningsrätt och socialrätt. Inom internationell rätt finns till exempel internationell handelsrätt.

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2017
Referensnummer: HS 2016/514

Institutionen för handel och företagande har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, logistik, nationalekonomi, statistik och juridik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskargrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsspecialiseringar – Framtidens företagande. Vårt campus ligger vid Skövde centrum och tågstation nära Boulognerparken. Här råder en välkomnande och kreativ atmosfär i en modern miljö. Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i vår fortsatta expansion och medverka till vidare utveckling av utbildningarna och forskningen.

Anställningen avser:

 • undervisning
 • kursansvar och examination
 • utveckling och administration av utbildning.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är du som har:

 • avlagt juris kandidatexamen eller har motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt och/eller beskattningsrätt.
 • Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av kursansvar.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god administrativ skicklighet.
 • Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt och/eller beskattningsrätt, dokumenterad erfarenhet av kursansvar samt dokumenterad god samarbetsförmåga.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Anställningen är en anställning tillsvidare som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Upplysningar om anställningen

Mikael Wickelgren, avdelningschef

Ansvarig HR-specialist

Anne Laigård Carlsen
HR-avdelningen
anne.laigard.carlsen@his.se 
Telefon: 0500-448007

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST
Helen Jern, Lärarförbundet

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000. 

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnumret, ska vara inkommen till Registrator via e-post registrator@his.se eller till postadress Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde senast sista ansökningsdatum. Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning samt kopior på intyg, betyg, examensbevis etc.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

University of Skövde

Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola. Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-21
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren