Academic Positions Sverige

Högskolan i Skövde, Sverige

Lektor i Juridik

Anställningen är inom ämnet juridik som vid Högskolan i Skövde definieras som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Juridiken delas in i olika rättsområden, som civilrätt, internationell rätt och offentlig rätt. Det finns flera förgreningar inom vart och ett av dessa områden. Inom civilrätt finns till exempel kontraktsrätt, kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och IT-rätt. Exempel på områden inom offentlig rätt är förvaltningsrätt och socialrätt. Inom internationell rätt finns till exempel internationell handelsrätt.

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2017
Referensnummer: HS 2016/515

Institutionen för handel och företagande har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, logistik, nationalekonomi, statistik och juridik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskargrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsspecialiseringar – Framtidens företagande. Vårt campus ligger vid Skövde centrum och tågstation nära Boulognerparken. Här råder en välkomnande och kreativ atmosfär i en modern miljö. Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i vår fortsatta expansion och medverka till vidare utveckling av utbildningarna och forskningen.

Anställningen avser:

 • undervisning
 • kursansvar och examination
 • utveckling och administration av utbildning.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är du som har:

 • avlagt doktorsexamen inom juridik eller rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom juridik på högskolenivå
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt och/eller beskattningsrätt.
 • Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av kursansvar.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god administrativ skicklighet.
 • Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kredit- och obeståndsrätt, associationsrätt och/eller beskattningsrätt, dokumenterad erfarenhet av kursansvar samt dokumenterad god samarbetsförmåga.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Anställningen är en anställning tillsvidare som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Upplysningar om anställningen

Mikael Wickelgren, avdelningschef
Nadia Björn, ämnesansvarig lärare

Ansvarig HR-specialist

Anne Laigård Carlsen
HR-avdelningen
anne.laigard.carlsen@his.se 
Telefon: 0500-448007

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST
Helen Jern, Lärarförbundet

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000.

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnumret, ska vara inkommen till Registrator via e-post registrator@his.se eller till postadress Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde senast sista ansökningsdatum.

Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning, kopior på examensbevis och betyg/intyg, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet (inklusive planer på framtida arbete och utveckling inom respektive verksamhet), publikationslista samt de arbeten som åberopas, högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren) och högst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anställningar vid Högskolan finns i vår Anställningsordning. Samtliga handlingar ska sändas in i tre exemplar (i tre identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna bör – så långt det är möjligt – vara på engelska vilket möjliggör att handlingarna kan granskas av utländsk sakkunnig.)

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

University of Skövde

Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola. Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-21
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren