Academic Positions Sverige

Högskolan i Skövde, Sverige

Professor i produktionsteknik med inriktning mot underhållsteknik

Anställningen är inom ämnet automatiseringsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2017
Referensnummer: HS 2016/662

Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde ingår i Volvo Preferred Academic Partner inom tre områden, Virtual Manufacturing (sedan 2009), Maintenance and Prorcess Points Analysis (sedan 2016). Vi samarbetar med svensk fordonsindustrin sedan många år och är en av de ledande forskningsgrupperna inom området. Inom Virtual Manufacturing är vi en av Sveriges största forskningsgrupper som genomför forskning och utveckling i nära samarbete med industrin för att lösa industrirelaterade problem. Forskningen på Högskolan i Skövde har också ett nära samarbete med Gothia Science park vilka mottog the European Enterprise Award från EU 2009.

Anställningen avser undervisning och forskning samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning som professor är den som har:

 • visat vetenskaplig skicklighet motsvarande professorskompetens med en tydlig koppling till produktionsteknik
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik
 • dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå. I normalfallet ska den sökande ha varit huvudhandledare eller de facto huvudhandledare för minst en forskarstuderande fram till och med avlagd doktorsexamen. Hänsyn ska tas till vedertagen praxis inom respektive ämnesområde. Den sökande ska ha varit huvudansvarig för mer än hälften av doktorandens utbildning
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
 • dokumenterad god samarbets- och ledarförmåga
 • dokumenterad erfarenhet av att söka, erhålla och leda forskningsprojekt med extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömnings-grunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra undervisning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik på högskolenivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning i samarbete med industrin.
 • Graden av förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av forskning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik, dokumenterad erfarenhet av forskning i samarbete med industrin samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik på högskolenivå.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är män välkomnar Högskolan särskilt kvinnor att söka anställningen.

Anställningen är en tillsvidareanställning som omfattar 100 %.

Upplysningar om anställningen

Magnus Holm, avdelningschef
Jan Oscarsson, ämnesföreträdare

Ansvarig HR-specialist

Anne Laigård Carlsen
HR-avdelningen
anne.laigard.carlsen@his.se
Telefon: 0500-448007

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST
Helen Jern, Lärarförbundet

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnummer, ska vara inkommen till Registrator via e-post registrator@his.se  eller till postadress Registrator, Högskolan i Skövde Box 408, 541 28 Skövde senast sista ansökningsdatum. Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet (inklusive planer på framtida arbete och utveckling inom respektive verksamhet), publikationslista samt de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren) och högst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anställningar vid Högskolan finns i vår Anställningsordning. Samtliga handlingar ska sändas in i fyra exemplar (i fyra identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna bör – så långt det är möjligt – vara på engelska vilket möjliggör att handlingarna kan granskas av utländsk sakkunnig.)

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

University of Skövde

Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola. Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-11-30
Sista ansökningsdatum:
2017-01-31

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren