University of Skövde
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
The University of Skövde is a relatively young university, offering a range of subjects traditionally taught at universities as well as unique study programmes in a large number of fields.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 17 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: May 17
Plats: Skövde, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Lektor i informationsteknologi

Anställningen är inom ämnet informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design. Vid Högskolan i Skövde definieras informationsteknologi som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Forskning inom kognitiva system, generellt sett, innefattar studiet av naturliga (t.ex. människor) och artificiella (t.ex. robotar) agenter som uppvisar kognitiva förmågor. Mer specifikt innefattar detta skapandet av nya typer av artificiella agenter baserat på insikter från studier av naturliga agenter. Forskningsgruppen Interaction Lab vid Högskolan i Skövde består av cirka 21 forskare som fokuserar på olika aspekter av kognitiva och interaktiva system, vilket inkluderar kognitiv robotik, människa-maskininteraktion, och social interaktion. Forskningen är fokuserad kring ”embodied”/situerad/distribuerad kognition i naturliga och artificiella kognitiva system med avseende på följande aspekter: • sensomotorisk interaktion mellan kognitiva agenter (människor, djur och robotar) och deras miljö, • social interaktion mellan människor, mellan robotar och, inte minst, mellan människor och robotar, och • människans interaktion med olika typer av informationsteknologi, i synnerhet beslutsstödsystem och datorspel. Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, forskning, administration och handledning. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Sista ansökningsdatum: den 17 maj 2017 - förlängd ansökningstid
Referensnummer: HS 2017/87

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är du som har:

 • avlagt doktorsexamen i kognitionsvetenskap/människa-dator-interaktion (eller annat relevant ämne) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • minst 1 års erfarenhet av undervisning på grundläggande eller avancerad nivå inom kognitions­vetenskap/människa-datorinteraktion/user experience design (eller annat relevant ämne)
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kognitionsvetenskap/människa-datorinteraktion, särskilt inom interaktionsdesign/user experience design.
 • Erfarenhet av forskning inom människa-datorinteraktion.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad erfarenhet av att handleda på grundläggande och avancerad nivå.
 • Erfarenhet av att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället vad gäller undervisning.
 • Graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
 • Erfarenhet av och förmåga i skissteknik (analog och digital teckning) och/eller prototyping.
 • Erfarenhet från näringslivet inom UXD-området.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kognitionsvetenskap/människa-datorinteraktion, särskilt inom interaktionsdesign/user experience design, visad pedagogisk skicklighet, samt erfarenhet av forskning inom människa-datorinteraktion.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Anställningen är en tillsvidareanställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Upplysningar om anställningen

Anna-Sofia Alklind Taylor, avdelningschef
Mikael Berndtsson, ämnesföreträdare

Ansvarig HR-specialist

Hanna Carlsson
HR-avdelningen
hanna.carlsson@his.se
0500-448009

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST
Helen Jern, Lärarförbundet

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000.

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnumret, ska vara inkommen till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde eller via e-post till registrator@his.se senast sista ansökningsdatum.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet (inklusive planer på framtida arbete och utveckling inom respektive verksamhet), publikationslista samt de arbeten som åberopas, högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren) och högst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anställningar vid Högskolan finns i vår Anställningsordning. Samtliga handlingar ska sändas in i tre exemplar (i tre identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna bör – så långt det är möjligt – vara på engelska vilket möjliggör att handlingarna kan granskas av utländsk sakkunnig.)

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast Apr 28
Doktorand i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi med inriktning mot skydd av kritiska infrastrukturer. Vid Högskolan i Skövde definieras informationsteknologi som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 18
Adjunkt i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informations-tekniska system används och utvecklas i…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 18
Lektor i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet Informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 17
Lektor i informationsteknologi
Vi söker dig som vill undervisa och forska inom informationsteknologi eller närliggande ämnen. Förutom gedigen kunskap och undervisningserfarenhet inom ämnet söker vi dig som också har kunskaper inom området nätverks- och systemadministration. Inom detta område…

LIKNANDE JOBB

Adjunkt i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 14 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 14 dagar sedan
Universitetsadjunkt i datavetenskap
Kristianstad University
Publicerad 14 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 24 dagar sedan