University of Skövde
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
The University of Skövde is a relatively young university, offering a range of subjects traditionally taught at universities as well as unique study programmes in a large number of fields.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 14 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: May 18
Plats: Skövde, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Lektor i informationsteknologi

Anställningen är inom ämnet Informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Forskning och undervisning inom spelutveckling bedrivs huvudsakligen av medlemmar i två forskningsgrupper: Interaction Lab och MTEC. Sammantaget utgör detta en mycket stark och profilerad forsknings- och undervisningsmiljö inom spel och vi bedriver idag forskning inom en rad olika områden relaterade till spel och spelande. Det finns dock ett behov av att stärka de delar av forskningen som handlar om spelutveckling. Detta avser både underhållningsspel och serious games.

Sista ansökningsdatum: den 18 maj 2017
Referensnummer: HS 2016/1153

Anställningen avser:

 • Forskning inom området serious games.
 • Undervisning på grund- och avancerad nivå inom spelutveckling, speciellt serious games.
 • Arbete med att vidareutveckla forsknings- och undervisningsmiljön kring spel.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är du som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • förmåga att undervisa och examinera på svenska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god förmåga till självständighet i arbete.
 • Förmåga att undervisa och examinera på engelska.
 • Erfarenhet av forskning inom spelutveckling, specifikt Serious Games.
 • Graden av förmåga att kommunicera forskning med det omgivna samhället.
 • Erfarenhet av forskning och samverkan med organisationer utanför högskolan.
 • God kommunikativ förmåga.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid utbildning inom området och erfarenhet av forskning och samverkan med organisationer utanför högskolan.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är män välkomnar Högskolan särskilt kvinnor att söka anställningen.

Anställningen är en anställning tillsvidare som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

 

Upplysningar om anställningen

Johan Almer, avdelningschef
Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap

Ansvarig HR-specialist

Hanna Carlsson
HR-avdelningen
hanna.carlsson@his.se
0500-448009

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000.

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnumret, ska vara inkommen till Registrator via e-post registrator@his.se eller till postadress Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde senast sista ansökningsdatum.

Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning, kopior på examensbevis och betyg/intyg, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet (inklusive planer på framtida arbete och utveckling inom respektive verksamhet), publikationslista samt de arbeten som åberopas, högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren) och högst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anställningar vid Högskolan finns i vår Anställningsordning. Samtliga handlingar ska sändas in i tre exemplar (i tre identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna bör – så långt det är möjligt – vara på engelska vilket möjliggör att handlingarna kan granskas av utländsk sakkunnig.)

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast Apr 28
Doktorand i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi med inriktning mot skydd av kritiska infrastrukturer. Vid Högskolan i Skövde definieras informationsteknologi som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 18
Adjunkt i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informations-tekniska system används och utvecklas i…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 17
Lektor i informationsteknologi
Vi söker dig som vill undervisa och forska inom informationsteknologi eller närliggande ämnen. Förutom gedigen kunskap och undervisningserfarenhet inom ämnet söker vi dig som också har kunskaper inom området nätverks- och systemadministration. Inom detta område…

LIKNANDE JOBB

Adjunkt i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 14 dagar sedan
Universitetsadjunkt i datavetenskap
Kristianstad University
Publicerad 14 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 17 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 24 dagar sedan