Academic Positions Sverige

Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC)

Morgondagens energilösningar för hållbar utveckling!

Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) är en icke vinstdrivande forskningsorganisation som genomför forskning och tillhandahåller tjänster till akademi, samhälle och industri. Fokusområde för forskningen vid ETC är termokemisk omvandling av biomassa och de tjänster som erbjuds kopplar mot förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik. ETC ligger alldeles intill Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

ETC:s huvudsakliga kompetensområden och förmågor kan sammanfattas med följande delar:

  • Beredning och matning av biomassa;
  • Sampling och diagnostik i konverteringsprocesser;
  • Processmodellering;
  • Analyser av produkter i konverteringsprocesser;
  • Spraykarakterisering;
  • samt Uppgradering av syntesgas.

”Genom skräddarsydda experiment, avancerade beräkningar och fördjupade utredningar har ETC som vision att vara pionjärer i framtagandet av morgondagens energilösningar för hållbar utveckling!”
(Magnus Marklund, VD)


Vi samarbetar med akademi, offentliga myndigheter och industri.

Vår personal har både bred och djup kompetens.

Jobb vid Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC)