Academic Positions Sverige

Folke Bernadotteakademin

Myndigheten för internationella fredsinsatser

Folke Bernadotteakademin, FBA, är en myndighet för internationella fredsinsatser. Tillsammans med svenska och internationella partners arbetar FBA med konfliktförebyggande, återuppbyggnad, forskning och utveckling. FBA rekryterar och utbildar också civil personal och erbjuder en mötesplats för freds- och försoningsprocesser.

Utbildning, forskning och rekrytering

FBA är en myndighet under Utrikesdepartementet och bedriver utbildning, samträning och övningsverksamhet för att utveckla Sveriges samlade förmåga inom fredsinsatser. Dessutom bidrar FBA med rekrytering och utsändning av civila experter till en rad internationella insatser samt stöd till civilsamhället genom Fredsmiljonen.

FBA bedriver också ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete till stöd för egna och andra myndigheters verksamhet. Vidare samarbetar FBA med internationella organisationer som FN, EU, OSSE, AU och Nato.

Jobb vid Folke Bernadotteakademin