Academic Positions Sverige

Industriellt utvecklingscentrum i Olofström (IUC)

Vår vision

IUC i Olofström skall vara ett erkänt utvecklings- och utbildningscentrum för nuvarande och framtida industriella processer i balans med människa och miljö. I Sverige skall vi vara en framstående aktör för industriell tillväxt.

Vår affärsidé

Genom att utveckla människor, processer, produkter och företag inom teknisk industriell sektor kan vi öka våra kunders kunskap, kompetens och konkurrenskraft!

Vår verksamhet

IUC, är ett kompetensföretag med egna verkstadslaboratorier och utbildningslokaler. Vår personal har lång industriell erfarenhet och en hög teknisk kompetens.

Vi är en systemleverantör av tjänster, där vi inom våra kompetensområden
erbjuder industriellt inriktad utbildning och teknikutveckling. Vi åtar oss att vara delaktiga i en hel utvecklingsprocess eller delar av denna.
Kunders produktionsprocesser är vår utgångspunkt där fokus för oss är samspelet mellan individ, metod och produkt. Vårt mål är att våra kunder skall leverera sina produkter med bättre kvalitet, bättre leveransprecision och bättre ekonomi.

Jobb vid Industriellt utvecklingscentrum i Olofström (IUC)