Academic Positions Sverige

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping är en ung och dynamisk handelshögskola. Oftast använder vi vårt engelska namn: Jönköping International Business School, eller JIBS. Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Vi drivs som ett aktiebolag med egen styrelse, och ägs av stiftelsen Högskolan i Jönköping. De första studenterna på JIBS började 1994 och idag erbjuder vi kandidat- (bachelor), master- och forskarutbildning (PhD), samt uppdragsutbildning och viss yrkeshögskola. Under de senaste tjugo åren har vi arbetat upp ett gott rykte över hela världen för vår forskning. UTBILDNING Större delen av våra utbildningar ges på engelska och är inriktade på global affärsverksamhet. Eftersom 30 % av vår personal kommer från ett annat land än Sverige och över 50 % av studenterna på de internationella programmen kommer från länder utanför Skandinavien, är dessa program verkligen globala. På JIBS kan man få bachelorexamen i företagsekonomi, nationalekonomi och affärsjuridik, och masterexamen i samma ämnen plus informatik. Två av våra program (Civilekonomprogrammet och Affärsjuristprogrammet) har fokus på Sverige och svenska förutsättningar. FORSKNING Forskningen vid JIBS bedrivs genom olika projekt, program och centrum, där våra forskare utvecklar ny kunskap inom våra ämnen och våra fokusområden entreprenörskap, ägandeskap och förnyelse. Större delen av forskningen har en stark internationell anknytning och vi har många samarbetspartners runt om i världen. På JIBS finns det ungefär lika många doktorander som fasta lärare, vilket skapar en mycket dynamisk miljö. Många av våra doktorander kommer från andra länder. Våra forskare är duktiga på att söka och få externa forskningsmedel, både från nationella forskningsråd och organisationer och via stora donationer från privata stiftelser, främst Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, som under åren donerat sammanlagt 200 miljoner kronor till JIBS. SAMVERKAN Sedan starten har JIBS samarbetat med näringslivet och samhället, både lokalt och globalt. Här är några exempel:

  • Lokala experter inom olika områden bjuds in som gästföreläsare.
  • Ett väl utvecklat system för fadderföretag, där studenter interagerar med lokala företag som en del av utbildningen.
  • Ett nära samarbete med Jönköping Science Park, där studenter får möjlighet att testa och utveckla sina affärsidéer.
  • Partnerskap med forsknings- och utbildningsinstitutioner över hela världen.
  • Engagemang i privata och offentliga organisationer i Jönköping, Småland och Sverige, men även internationellt.

INTERNATIONALISERING JIBS är Sveriges mest internationella handelshögskola. På våra engelskspråkiga program kommer mellan 21 och 100 % av studenterna från ett annat land än Sverige, och de internationella studenterna läser alla kurser tillsammans med de svenska. Mellan 70 och 80 % av studenterna tar också chansen att läsa en termin utomlands på något av våra nästan 200 partneruniversitet i 45 länder. Våra forskare och lärare kommer från en mängd olika länder, har internationell erfarenhet och arbetar i globala nätverk. Det finns en verkligt internationell atmosfär på JIBS.

Jobb vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping