Academic Positions Sverige

Tekniska Högskolan (JTH)

Tekniska Högskolan (JTH) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Visionen är att vara europaledande i att utveckla och förmedla ny teknik och kunskap som stärker små och medelstora företags internationella konkurrenskraft. Utbildning med näringslivskontakter JTH erbjuder utbildningar på kandidat-, master och doktorandnivå samt tvååriga högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Näringslivskontakter är ett viktigt stöd under utbildningen där studenten stämmer av sina teoretiska kunskaper mot företagens erfarenheter. Forskning och forskarutbildning Forskning och forskarutbildning inriktas på Industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. Forskningen sker i nära samarbete med företag, forskningsinstitut och andra tekniska högskolor. Forskningsmiljöer

  •     Produktutveckling
  •     Material och tillverkning
  •     Industriell produktion
  •     Informationsteknik

JTH har rätt att utfärda examen på forskarnivå inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Forskarskolan i Industriell produktframtagning invigdes i januari 2011. Internationalisering Det internationella utbytet med våra 70 partneruniversitet innebär att det årligen kommer ett stort antal inresande utbytesstudenter. JTH:s studenter har också mycket goda möjligheter att studera utomlands. Det är en fantastisk chans att få internationell erfarenhet och breddad kompetens. Samverkan Genom Centrum för Ledarskap bedriver JTH uppdragsutbildning och fristående kurser inom ledarskap och verksamhetsutveckling. JTH ingår även i "Bättrekonceptet" som ger kurser riktade mot näringslivet. Tekniska Högskola är starkt engagerad i arbetet att förnya och utveckla regionen. Genom de tre noderna Eksjö, Nässjö och Värnamo ges utbildningar som är utvecklade efter arbetsmarknadens krav. Alumnerna är viktiga för JTH. De finns bl a med i programmens ledningsgrupper, som handledare av examensarbeten, mentorer i mentorskapsprojekt och som samarbetspartners i forskningsprojekt.

Jobb vid Tekniska Högskolan (JTH)