Academic Positions Sverige

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning om det moderna Afrika.
Institutet finns i Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuella, kritiska och alternativa analyser av Afrika. NAI har också som uppgift att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare. Nordiska Afrikainstitutet strävar efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studenter och en intresserad allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna. - See more at: http://www.nai.uu.se/about/#sthash.ZwVGGpf7.dpuf

Jobb vid Nordiska Afrikainstitutet