Academic Positions Sverige

Nordic School of Public Health NHV

Alla har vi förhoppningar inför framtiden. Förhoppningar som kan bli verklighet, om viljan finns! Nordic School of Public Health NHV vänder sig till dig som är intresserad av att förbättra dina kunskaper i folkhälsovetenskap.

Du har säkert noterat att dagens samhälle ställer krav på ett livslångt lärande. Detta gäller inte minst inom arbetsfält som betecknas som kunskapsintensiva yrkesområden.
Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar och förändringar, som ofta kräver helt nya lösningar och ett annorlunda sätt att arbeta på. Tidspressen, som fler och fler upplever, gör att det för många är svårt att få tid till nödvändig kompetenshöjning genom olika typer av utbildningar. Många av våra studenter kommer från vårdsektorn eller arbetar med samhällets planering i olika funktioner.
Har du redan ett ledaransvar och känner ett behov av att skaffa ny kunskap som hjälper dig i din ledarroll, kan Nordic School of Public Health NHV vara rätt forum. Vi har ett brett urval av kurser, som ger dig ny kunskap och därmed nya arbetsverktyg. Kurserna kan också bli byggstenar till att gå vidare till olika examina i folkhälsovetenskap.
Ett mervärde för den som studerar vid NHV är den nordiska profilen, som präglar all vår utbildning och övrig verksamhet, samt en mycket stimulerande och fin campusmiljö nära hav och strövområden. Utbildningen är bekostad av social- och hälsodepartementen i de nordiska länderna. Välkommen som student vid Nordic School of Public Health NHV!

Jobb vid Nordic School of Public Health NHV