Academic Positions Sverige

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) bedriver utbildning och forskning inom lärande och kommunikation och är en av fyra fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping. Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola, där utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

  • Hälsohögskolan (HHJ)
  • Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
  • Internationella Handelshögskolan (JIBS)
  • Tekniska Högskolan (JTH)

HLK erbjuder en kreativ studie- och forskningsmiljö i ett hus byggt för lärande och kommunikation. Mötesplatserna är många. Miljön och att vi är en relativt liten högskola, bidrar till ett bra arbetsklimat och en nära kontakt mellan lärare och studenter. Vision HLK:s vision är Lärande för morgondagens utmaningar.

  • HLK är en innovativ och nyskapande högskola som utvecklar kunskap och perspektiv för morgondagens utmaningar inom lärande och kommunikation.
  • Studenter, lärare och forskare verkar i hela världen och lyfter fram HLK som en förebild.
  • HLK vidareutvecklar profilerade verksamheter i nationellt och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer och utbildningar
  • HLK samarbetar kontinuerligt och konstruktivt med övriga samhället, från det lokala till det globala.

(Ur Verksamhetsplan 2009 med inriktning 2010-2013)

Jobb vid Högskolan för lärande och kommunikation