Academic Positions Sverige

Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Vi jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås.

Totalt är vi omkring 100 personer, varav cirka 65 är forskare.

Forskningen är inriktad på bland annat skogsträdsförädling, driftsteknik och skoglig logistik. Andra viktiga forskningsområden är tillämpad natur- och miljövård, mark och vatten samt värdeskapande virkesutnyttjande.

Vi vill att våra resultat skall komma till användning. Därför lägger vi betydande resurser på att kommunicera och underlätta implementeringen av nya kunskaper och insikter.

Skogforsks huvudkontor ligger i Uppsala. Vi har också två forskningstationer i Ekebo utanför Svalöv och i Sävar utanför Umeå.

Jobb vid Skogforsk