Academic Positions Sverige

Swerea IVF

Swerea IVF utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Vi erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramiska, polymera och textila material.

Målet är att skapa tydliga konkurrensfördelar för de företag och organisationer som anlitar oss. Swerea IVF:s forsknings- och utvecklingsverksamhet ska alltid snabbt omvandlas till nya erbjudanden och affärsmöjligheter hos våra kunder. Därför är närhet och samarbete absoluta nyckelord för oss. Arbetet sker alltid utifrån företagens villkor och förutsättningar, och med hållbar konkurrenskraft som allt överskuggande mål.

Jobb vid Swerea IVF