Academic Positions Sverige

Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Fakta om Kriminalvården

  • Våra viktigaste uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott.
  • Den sista december 2015 fanns 31 häkten, 47 anstalter och 34 frivårdskontor.
  • Under 2015 hanterade Kriminalvården knappt 17 000 klienter varje dag. Av dessa var 1 600 intagna i häkte, 3 800 intagna i anstalt och cirka 11 500 i frivård.
  • Kriminalvården transporterar årligen ungefär 65 000 klienter, varav cirka 5 000 är utrikestransporter.
  • Kriminalvården har cirka 11 000 anställda.
  • Vi finansieras av statliga medel. Under 2016 är vår budget 8,1 miljarder kronor.
  • Generaldirektör är Nils Öberg.

Jobb vid Kriminalvården