Academic Positions Sverige

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern högskola, med ett campus mitt i city. Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige. Högskolan i Borås har 13 820 studenter och 690 anställda. Vår verksamhetsidé är att vara ett nyskapande professionslärosäte som i samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn bedriver utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans forskningsområden är:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Handel och IT
  • Hållbar vårdutveckling
  • Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode.

Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode (generell och konstnärlig).

Jobb vid Högskolan i Borås