Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle
Gävle, Sweden

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 14 700 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Forskningsprofiler Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Högskolan erhöll 2010 rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd Miljö och 2012 erhöll Hälsofrämjande arbetsliv också den rätten. Högskolan har ansökt om rätt att bedriva egen forskarutbildning inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Distansutbildning Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning. Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är därför oberoende av vilken ort du finns. Det stora utbudet av distanskurser gör  att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier. Campus Vårt campus på Kungsbäck i Gävle erbjuder en härlig studiemiljö med alla utbildningar samlade på ett ställe. Ett kunskapens kvarter bara några  minuter från centrum. Högskolan ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som närmaste grannar. De varsamt ombyggda regementskasernerna har skapat ett samlat campus där det är nära mellan studenter, lärare och forskare. En högskola med regional förankring och ett kontaktnät över hela världen.

Hitta till arbetsgivaren