Uppsala universitet
Uppsala universitet
Uppsala, Sweden

Uppsala universitet

Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitets mål:

 • Bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.
 • Vara vidsynt och förändringsbenäget.
 • Ha en aktiv roll i det globala samhället och främja utveckling och innovation.
 • Stärka sin position som världsledande universitet och bidra till en bättre värld.
Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här finns 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här bedrivs forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle och näringsliv. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå.
 • Ett av världens 100 högst rankade lärosäten
 • Internationell orientering och ställning
 • Kollegial kvalitetskultur och akademisk frihet
 • Mångfald och bredd - forskning och utbildning inom nio fakulteter
 • Brett utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå
 • Internationell masterutbildning
 • Studentutbyte och forskningssamarbete med universitet i hela världen
 • Viktig samarbetspartner för näringsliv och samhälle
 • Aktivt och systematiskt kvalitetsarbete
 • Topputrustade, ändamålsenliga, moderna tvärvetenskapliga campusmiljöer
 • Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö
 • Fantastiskt studentliv
 • Akademiska traditioner och högtider
 • Unikt kulturutbud
 • Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck är några av de kända historiska uppsalaprofilerna
Forskning
 • Internationell spjutspetsforskning inom alla nio fakulteter
 • Excellens - starka forskningsmiljöer
 • Hög andel forskningsanslag
 • Stor andel ERC grants till Uppsala universitet
 • Specialisering och mångvetenskaplig samverkan
 • Grundforskning och innovationer
 • Nationell och internationell forskningssamverkan
Utbildning
 • Brett utbud av utbildningar från grundnivå till forskarutbildning inom nio fakulteter
 • Livslångt lärande genom fort- och vidareutbildning
 • Särskilda satsningar för hög kvalitet och stimulerande utbildningsmiljö
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Studentmedverkan
Samverkan
 • Stimulerar växelverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle
 • Erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma
 • Uppmuntrar kontakt mellan näringsliv och studenter
 • Utvecklar kontakt med alumner

Hitta till arbetsgivaren

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Uppsala universitet
Uppsala universitet
Plats: Uppsala, Sweden | Ansök senast May 20
Doktorand i beräkningsbiokemi
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin…
Uppsala universitet
Uppsala universitet
Plats: Uppsala, Sweden | Ansök senast May 18
Vice-Chancellor
The Vice-Chancellor will be appointed by the government, acting on a proposal from the University Board of Uppsala University. The Vice-Chancellor is head of the University as a public authority and is responsible for the ongoing activities of the University subject to the…
Uppsala universitet
Uppsala universitet
Plats: Uppsala, Sweden | Ansök senast May 20
PhD position in Computational Biochemistry
Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places.…