Åbo Akademi University

Universitetslektor i fysik, 15.8.2023-31.1.2027

2023-04-14
Spara som favorit

Åbo Akademi är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer för ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Vår verksamhet finns i Åbo och Vasa.

Åbo Akademi söker en universitetslektor i fysik för perioden 15.8.2023-31.1.2027. Befattningen är placerad vid ämnet fysik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik i Åbo. 

Arbetsbeskrivning

Universitetslektorns arbetsuppgifter består av undervisning och forskning i fysik. Till uppgifterna hör även att handleda och granska lärdomsprov på alla nivåer, fungera som egenlärare, bidra till studentrekryteringen samt att utveckla undervisningen och utbildningens innehåll och kvalitet. Universitetslektorers forskningstid är högst 1/3 av arbetstiden.

Universitetslektorn omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år, arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Behörighet och bedömning

Av universitetslektorer krävs doktorsexamen i undervisningsämnet eller i närstående ämne samt undervisningsförmåga.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande meriter i den nedan prioriterade ordningen:

  • Pedagogisk kompetens. Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas bl.a.  sökandes pedagogiska grundsyn, pedagogisk utbildning, undervisnings- och handledningserfarenhet i ett juridiskt ämne, kursutvärderingar och utvärdering av sökandes undervisning samt deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
  • Vetenskaplig kompetens, vilket kan innefatta forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området.
  • Samverkan, vilket inkluderar god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.
  • Praktisk förtrogenhet med ämnesområdet.

Anställning görs utgående från en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Språkkrav

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/

Anställningsvillkor

Lönen för universitetslektorer erläggs enligt kravnivå 5-6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Ansökan
 Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 14.4.2023, kl. 15.00 (finsk tid). Till ansökan fogas följande bilagor:

  1. En meritförteckning enligt modell av Forskningsetiska delegationen, TENK. Till meritförteckningen bifogas en fullständig publikationsförteckning (se anvisningar).
  2. En pedagogisk portfölj (se anvisningar)
  3. Kopia på betyg över doktorsexamen och eventuella andra intyg för att styrka behörigheten (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
  4. Kontaktuppgifter till två referenser som fakulteten vid behov kan kontakta

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov.

Kontaktuppgifter

Närmare information om arbetet ges av professor Ronald Österbacka, ronald.osterbacka@abo.fi eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Anna Lübchow, anna.lubchow@abo.fi

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det aktuella området att söka befattningen. Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Om tjänsten

Spara som favorit

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Åbo Akademi University's special focus areas are minority research, drug development and diagnostics, molecular process and material technology, an...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
Shining a Light on Next-Generation Microchips Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min läsning
...
The Ebb and Flow of Fluid Dynamics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min läsning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
Fler stories