...
European Research Council (ERC)

Are you a scientist or scholar interested in doing research in Poland? Then we invite you to join our webinar on ERC research grant opportunities

2021-12-14
Spara som favorit Skapa jobbevakning

The webinar co-organised by the National Centre for Research and Development (NCBR) together with the ERC will take place on 14th of December 2021! We will keep adding information to the agenda as we approach the event, but please register now to secure your spot. The webinar will also include live Q&A sessions and participation of ERC grantees to share their experiences. You will find the webinar program and registration link here.

What will the webinar cover?

In the webinar we will tell you about the ERC funding opportunities available for researchers interested in working in Poland, how to apply for a grant and explain how funding applications are evaluated. You will learn first-hand from current ERC grantees about their experience applying for grants and their best advice to applicants.

Prof. Andrzej Jajszczyk, Vice-President of the European Research Council and Chair of the Working Group on Widening European Participation will explain how the ERC is helping to strengthen the participation of researchers in ERC calls from Europe less research-performing regions.

The webinar will have a live Q&A session!

Did you know this about the ERC?

The European Research Council funds creative researchers of any nationality and age, to run projects based across Europe. The ERC offers four core grant schemes: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants and Synergy Grants. With its additional Proof of Concept Grant scheme, the ERC helps grantees to bridge the gap between their pioneering research and early phases of its commercialisation. Researchers from anywhere in the world can apply for ERC grants provided the research they undertake will be carried out in an EU Member State or Associated Country. If you are moving to Europe (EU Member State or Associated Country), you can apply for additional funding, which can total up to €2.5 million for a Starting Grant, €3 million for a Consolidator Grant and €3.5 million for an Advanced Grant.

What type of projects does the ERC fund?

Research projects funded by the ERC can last up to five years and can cover frontier research in any scientific domain, including social sciences, humanities and interdisciplinary studies. The grants may help both emerging research leaders ('ERC Starting Grants' and 'ERC Consolidator Grants') and already well-established and recognised scientists ('ERC Advanced Grants').

To register for the webinar click apply now!

Om tjänsten

Titel
Are you a scientist or scholar interested in doing research in Poland? Then we invite you to join our webinar on ERC research grant opportunities
Plats
Place Charles Rogier 16, Belgien
Publicerad
2021-11-23
Sista ansökningsdag
2021-12-14
Ämne
Abnormpsykologi, , Abrahamitiska religioner, , Acceleratorfysik, , Aeronautisk teknik, , Affärsetik, och 598 fler Afrikanska språk, Agronomi, Akustik, Akustikteknik, Akutmedicin, Algebra, Algoritmer, Allergologi, Altaiska språk, Analys, Analytisk kemi, Anatomi, Andra religioner, Andrologi, Anestesiologi, Antropologi, Antropologisk lingvistik, Arbetsmarknadsekonomi, Arbetsrätt, Arbetsterapi, Arkeologi, Arkitektur, Arkitektur och design, Artificiell intelligens, Artificiella neurala nätverk, Astrobiologi, Astrofysik, Astrokemi, Astronomi, Ateism och humanism, Atmosfärisk kemi, Atmosfärisk vetenskap, Atomär, molekylär och optisk fysik, Audiologi, Austroasiatiska språk, Austronesiska språk, Avfallshantering, Avtalsrätt, Bakteriologi, Baltiska språk, Bariatrik, Barn- och ungdomsvetenskap, Barns fostran och utveckling, Beräkningsbiologi, Beräkningskemi, Beräkningsmatematik, Beräkningsteknik, Beräkningsteori, Beräkningsvetenskaper, Beteendeekonomi, Beteendevetenskap, Big data, Bildbehandling, Bildkonst, Biofysik, Biogeografi, Bioinformatik, Biokemi, Biologi, Biologisk antropologi, Biologisk psykologi, Biomedicin, Biomedicinsk teknik, Biostatistik, Biosystemteknik, Bioteknik, Bioteknik, Bolagsrätt, Bolagsstyrning, Botanik och växtvetenskap, Brandsäkerhetsteknik, Byggnadsteknik, Cancerforskning, Cellbiologi, Civilrätt, Controlling, Corporate finance, Cyber Security, Databaser, Databehandling inom matematik, naturvetenskap, teknik och medicin, Databehandling inom samhällsvetenskap, humaniora, Dataekonomi, Datafysik, Datalingvistik, Datastrukturer, Datateknik, Datautvinning, Datavetenskap, Dator och samhälle, Datorarkitektur, Datorgrafik, Datorkommunikation (nätverk), Datorseende, Den politiska teorins grunder, Dermatologi, Designhistoria, Didaktik, Differentiell psykologi, Digital rätt, Diskursanalys, Distribuerad databehandling, Djurbiologi och etologi, Djurvetenskap, E-utbildning, Ekologi, Ekologisk teknik, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomisk geografi, Ekonomisk historia, Ekonomisk psykologi, Ekonomisk sociologi, Elektrokemi, Elektromagnetism, Elektronik, Elektroteknik, Emotionsforskning, Endokrinologi, Energiekonomi, Energiteknik, Engelsk litteratur, Entomologi, Entreprenörskap, Epidemiologi, Epistemologi, Estetik, Etik, Etnologi, Europarätt, Evolutionsbiologi, Evolutionspsykologi, Experimentell fysik, Experimentell psykologi, Farmaci och farmakologi, Fasta tillståndets kemi, Fastighetsekonomi, Fastighetsrätt, Federalism och mellanstatliga förbindelser, Filmvetenskap, Filologi, Filosofi, Filosofins historia, Finans, Finansiell ekonomi, Finansrätt, Fjärranalysteknik, Folkhälsovetenskap, Fonetik, Fonologi, Fordonsdynamik, Fordonssystemteknik, Fordonsteknik, Forensisk psykologi, Forntidens historia, Fotokemi, Fotonik, Fredsutbildning, Fysik, Fysikalisk kemi, Fysiologi, Fysioterapi, Fysisk planering, Fytokemi, Företagsekonomi, Förnybar energi, Förskoleutbildning, Förvaltningsrätt, Gastroenterologi, Genetik, Genus och rätt, Genusvetenskap, Geodesi och lantmäteri, Geofysik, Geografi, Geografins historia, Geoinformatik (GIS), Geokemi, Geologi, Geometri och topologi, Geomikrobiologi, Geomorfologi, Geostatistik, Geoteknik, Geovetenskap, Geriatrik, Germanska språk, Gerontologi, Grafisk design, Grundskoleutbildning, Gruvteknik, Gymnasieutbildning, Gynekologi och obstetrik, Handelsrätt, Handikappforskning, Hellenska språk, Hematologi, Hepatologi, Histologi, Historia, Historisk antropologi, Historisk lingvistik, Hortikultur, Human Resource Management, Humanbiologi, Hydraulik, Hydrogeologi, Hydrologi, Hälsoekonomi, Hälsopolitik, Hälsopsykologi, Hälsovetenskap, Högskoleutbildning, Idrottsmedicin och träningsfysiologi, Idrottsvetenskap, Immunkemi, Immunologi, Implantologi, Indiska religioner, Indo-Iranian languages, Industriell design, Industriell ekonomi, Industriell teknik, Infektionssjukdomar, Informatik, Informationssystem, Informationssystem (affärsinformatik), Informationsteknik och politik, Informationsvetenskap, Inhemska språk, Inredningsdesign, Instrumentationsteknik, Interlingvistik, Internationell ekonomi, Internationell historia och politik, Internationell och humanitär medicin, Internationell rätt, Internationell säkerhet och vapenkontroll, Internationell utbildning, Internationella relationer, Internationellt och komparativt arbete, Intrapersonell kommunikation, Invärtesmedicin (allmänmedicin), Jordbruksekonomi, Jordbruksteknik, Journalistik, Juridik, Jämförande utbildning, Järnvägsteknik, Kardiologi, Kartografi, Katalys, Katastrofmedicin, Kemi, Kemisk biologi, Kemisk fysik, Kemisk termodynamik, Kemiteknik, Kemoinformatik, Kirurgi, Klassisk språkvetenskap, Klimatologi, Kliniska vetenskaper, Kognitiv psykologi, Kommunikationsdesign, Kommunikationsteknik, Komparativ demokratisering, Komparativ politik, Komparativ religion, Kompositionsstudier, Kondenserade materiens fysik, Konfliktprocesser, Konst, Konstförvaltning, Konsthistoria, Konstruerade språk, Konsumentekonomi, Kontrollsystemteknik, Kosmologi, Kostekonomi, Kriminologi, Kronobiologi, Kryoteknik, Kulturantropologi, Kulturgeografi, Kulturhistoria, Kulturstudier, Kulturvetenskap, Kvalitetssäkringsteknik, Kvantdatoranvändning, Kvantfysik, Kvantitativ psykologi, Kärnfysik, Kärnkemi, Landskapsarkitektur, Lantbruksvetenskap, Laserfysik, Latin, Ledning, Lexikografi, Limnologi, Lingvistik, Lingvistikens historia, Litteratur, Litteraturteori, Livsmedelsvetenskap, Ljudsystemteknik, Logik, Logik, Logistik, Logopedi, Lärarutbildning, Läroplansteori, Läskunnighetspedagogik, Makroekonomi, Marin geovetenskap, Marinbiologi, Marknadsföring, Markvetenskap, Maskininlärning, Maskinteknik, Matematik, Matematikdidaktik, Matematikens historia, Matematisk ekonomi, Matematisk fysik, Matematisk kemi, Materialfysik, Materialkemi, Materialteknik, Mediapsykologi, Medicin, Medicinal kemi, Medicinsk antropologi, Medicinsk bildbehandling, Medicinsk fysik, Medicinsk ledning, Medicinteknik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Mediepedagogik, Medierätt, Mekanik, Mekatronik, Metafysik, Metallorganisk kemi, Meteorologi, Mikrobiologi, Mikroekonomi, Militärteknik, Miljöekonomi, Miljökemi, Miljörätt, Miljöteknik, Miljövetenskap, Mineralogi, Missbruksmedicin, Modedesign, Modern historia, Molekylfysik, Molekylär kemi, Molekylär medicin, Molekylärbiologi, Morfologi, Museologi, Musik, Musikvetenskap, Mykologi, Mytologi och folklore, Människa-datorinteraktion, Mänskliga rättigheter, Nanobiokemi, Nanobiologi, Nanokemi, Nanoteknik, Nationell politik, Naturvetenskapens didaktik, Nefrologi, Neurolingvistik, Neurologi, Neuropsykologi, Neurovetenskap, Nordisk rätt, Nukleär teknik, Näringslära och dietetik, Observationell astronomi, Oceanografi, Odontologi, Offentlig ekonomi, Offentlig förvaltning, Offentlig politik, Offentlig rätt, Oftalmologi, Onkologi, Oorganisk kemi, Operativsystem, Optik, Optisk teknik, Optometri, Organisationsekonomi, Organisatorisk psykologi, Organisk kemi, Ortopedi, Otolaryngologi, Paleobiologi, Paleoklimatologi, Paleontologi, Parallell databehandling, Parasitologi, Partikelfysik, Patologi, Pedagogik inom ekonomi, Pedagogik inom humaniora, Pedagogik inom konstvetenskap, Pedagogik inom samhällsvetenskap, Pedagogik inom teknik, Pedagogisk bedömning, Pedagogisk ledning, Pedagogisk psykologi, Pedagogisk teknik, Pedagogisk teori, Pedagogiskt ledarskap, Pediatrik, Personlighetspsykologi, Petrokemi, Petroleumteknik, Petrologi, Plasmafysik, Politik, Politik, litteratur och film, Politisk ekonomi, Politisk historia, Politisk kommunikation, Politisk kvinnoforskning, Politisk metodik, Politisk psykologi, Politisk teori, Politiska nätverk, Politiska organisationer och partier, Polymerkemi, Positiv psykologi, Pragmatik, Processrätt, Produktdesign, Produktion, Produktionsteknik, Produktionsutveckling, Programmeringsspråk, Programvarudesign, Programvaruteknik, Projektledning, Psykiatri och psykologi, Psykoanalys, Psykofysik, Psykolingvistik, Psykologi, Radiokemi, Radiologi, Ras, etnicitet och politik, Redovisning, Regenerativ medicin, Rehabiliteringsmedicin, Religionshistoria, Representation och valsystem, Respiratorisk medicin, Resursekonomi, Retorik, Reumatologi, Riskhantering, Robotik, Robotseende, Romanska språk, Rymdteknik, Rymdvetenskap, Rättshistoria, Rättsmedicin, Rättspsykologi, Rättstudier, Rättsvetenskap, Samhällspsykologi, Samhällsvetenskap, Sannolikhetsteori, Scenkonst, Seismologi, Semantik, Semiotik, Semitiska språk, Signalbehandling, Sino-tibetanska språk, Skandinaviska språk, Skatterätt, Skeppsmaskinteknik, Skogsvetenskap, Slaviska språk, Social och politisk filosofi, Social stratifiering, Social teori, Socialantropologi, Socialforskning, Socialpsykologi, Socialt arbete, Sociobiologi, Sociocybernetik, Socioekonomi, Sociolingvistik, Sociologi, Solid-state Physics, Specialpedagogik, Spektroskopi, Speldesign, Spelteori, Sportpsykologi, Språkdidaktik, Språkteknologi, Språktypologi, Stadsplanering, Statistik, Statlig politik och policy, Statsrätt, Statsvetenskap, Statsvetenskapsutbildning, Stokastik, Straffrätt, Strategisk förvaltning, Strukturbiologi, Strömningslära, Strömningsmekanik, Supply Chain Management, Syntax, Syntetisk kemi, Systematik (Taxonomi), Systembiologi, Systemteknik, Säkerhetsteknik, Talteori, Taoism, Teckenspråk, Teknik, Teknikförvaltning, Teknikvetenskapligt lärande, Teknisk fysik, Telekommunikationsteknik, Teologi, Teoretisk fysik, Teoretisk kemi, Teori om människans utveckling, Termodynamik, Termokemi, Textildesign, Tillämpad filosofi, Tillämpad fysik, Tillämpad lingvistik, Tillämpad matematik, Tillämpad psykologi, Toxikologi, Transfusionsmedicin, Transplantation, Transportekonomi, Transportteknik, Traumatologi, Turism, Turismekonomi, U-landsforskning, Undersökande medicin, Undervisningsmetoder, Uralska språk, Urban politk, Urbana studier, Urologi, Utbildningspolicy, Utbildningsteori, Utbildningsvetenskap, Utrikespolitik, Utvecklingsbiologi, Utvecklingsekonomi, Utvecklingspsykologi, Vaskulär medicin, Vattenbruk, Vattenvetenskap, Verksamhetsstyrning, Vetenskap, teknik och miljöpolitik, Vetenskapsfilosofi, Vetenskapshistoria, Veterinärmedicin, Vidareutbildning (efter obligatorisk utbildning), Virologi, Vulkanologi, Vuxenutbildning, Väg- och vattenbyggnad, Välfärdsekonomi, Världens historia, Världslitteratur, Västgermanska språk, Växtgödning, näring för djur- och människor, Växtskydd och djurhälsa, Växtvetenskap, Vårdvetenskap, Yrkesutbildning, Ytkemi, Zoologi
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa för 10 månader sedan
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University för 3 månader sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
Fler jobb

Om arbetsgivaren

The European Research Council (ERC), set up by the EU in 2007, is the premiere European funding organisation for excellent frontier research.

Besök arbetsgivarsidan

Relevanta stories

...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Herbal Warfare: A Natural Weapon to Fight Parasites Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
Fler stories