Karlstads universitet
Universitetslektor i maskinteknik
Karlstads universitet
Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att utmana det etablerade och utforska det okända.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 14 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: dec 10
Plats: Karlstad, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i maskinteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fem institutioner där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs bland annat utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram i ämnena maskinteknik och materialteknik. Institutionens forskning har ett starkt fokus på materialvetenskap genom forskargruppen CMM (Characterization and Modeling of Materials), med anknytning till det maskintekniska området, som är en av Karlstads universitet prioriterad forskargrupp om ca 25 forskare. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen även i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 9 professorer, 8 docenter, 5 lektorer, 8 doktorander och 12 adjunkter.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom våra ingenjörsutbildningar, forskning inom maskinteknik samt samverkan med näringslivet. Undervisningen omfattar maskintekniska kurser på grund- och avancerad nivå, främst i mekanik, tillämpad mekanik och maskinelement. Även andra kurser inom maskinteknik kan bli aktuella.

Forskningen sker utifrån den vetenskapliga kompetensen, gärna i samarbete med institutionens övriga forskare, och bör stärka och utveckla institutionens forskningsområden. I anställningen finns även inslag av administrativa uppgifter.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs doktorsexamen inom det maskintekniska området eller motsvarande vetenskaplig kompetens, visad pedagogisk skicklighet inom området.

Krav ställs även på genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Arbetet förutsätter god förmåga att undervisa på engelska och svenska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Erfarenhet av kursutveckling och programutveckling inom maskinteknik är meriterande. Erfarenhet av undervisning inom mekanik, maskindynamik, strömningslära och maskinelement är särskilt meriterande. Erfarenhet av såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment, samt datorbaserade ingenjörsverktyg i undervisningen, är meriterande.

Goda forskningsresultat, omfattande forskningserfarenhet, väl utvecklade nätverk och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering är meriterande. Forskning inom tillämpad mekanik är särskilt meriterande. Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag är meriterande. Civilingenjörsexamen samt erfarenhet från verksamhet inom lektoratets område utanför akademin är meriterande.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet och internationellt universitet. Det är därför meriterande om vår nya lektor har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet. Framgångsrik samverkan med näringslivet är meriterande.

Vi fäster vidare stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde bidrar till en god arbetsmiljö. Vi ser att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. 

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen och Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • meritförteckning/CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet, samt erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc som kan stärka tidigare anställningar och utbildningar etc
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange ref.nr REK2017/259

Sista ansökningsdag: 2017-12-10

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform: Lönen sätts individuellt
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2017/259
Kontakt:
 1. Lars Johansson, prefekt, +46 54 700 1677
Facklig företrädare:
 1. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 2. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 3. Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat: 2017-11-06
Sista ansökningsdag: 2017-12-10 Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

SUBSCRIBE TO JOBS LIKE THIS

5 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Karlstads universitet
Karlstads universitet
Plats: Karlstad, Sverige | Ansök senast dec 18
Universitetslektor i engelska
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår...
Karlstads universitet
Karlstads universitet
Plats: Karlstad, Sverige | Ansök senast dec 17
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår...
Karlstads universitet
Karlstads universitet
Plats: Karlstad, Sverige | Ansök senast dec 10
Senior lecturer in mechanical engineering
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the...
Karlstads universitet
Karlstads universitet
Plats: Karlstad, Sverige | Ansök senast dec 18
Senior lecturer in English
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the...

LIKNANDE JOBB

Senior lecturer in mechanical engineering
Karlstads universitet
Publicerad 14 dagar sedan