...
Karlstads universitet

Lektor i folkhälsovetenskap medicinsk vetenskap

2021-12-15
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör fakulteten för hälsa, natur och teknik, vid institutionen för hälsovetenskaper tillsammans med omvårdnad och oral hälsa. Ämnet är tvärvetenskapligt och består av forskare, tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa, medicinsk vetenskap med inriktning mot människans fysiologi och sjukdomar samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning naturligt samman. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatnivå) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Vi har en masterutbildning i folkhälsovetenskap och vid ämnet ges ett antal fristående kurser inom folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Under hösten 2021 startades också ett nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap – Hälsa, miljö och samhälle. Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap


Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling, kursansvar och undervisning vid utbildning inom folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap inom utbildningsprogrammen till sjuksköterska, tandhygienist, folkhälsovetare såväl som fristående kurser och uppdragsutbildningar. Våra kurser ges både på svenska och engelska, och det är viktigt att kunna undervisa på svenska och engelska redan från anställningens början. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår. Som universitetslektor ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ämnet och institutionen. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. I dina arbetsuppgifter ingår också att arbeta med forskning. Du förväntas bedriva egen forskning och aktivt söka externa forskningsmedel. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens och forskarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper och särskilda adminsitrativa ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Samverkan nationellt och internationellt kan förekomma, likaså kan vissa resor blir aktuella inom ramen för anställningen. Tid för kompetensutveckling erbjuds.


Behörighetskrav

Behörig för den här anställningen som universitetslektor i folkhälsovetenskap är den som har visat pedagogisk skicklighet, en examen på grund eller avancerand nivå inom medicinsk/biomedicinsk vetenskap och har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom närliggande områden, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annanyrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.
Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska är en förutsättning.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf


Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd inom ämnena folkhälsovetenskap och medicinsk/biomedicinsk vetenskap.

Vid urval av behöriga sökanden kommer:

särskild vikt  läggas vid

• pedagogisk skicklighet och erfarenhet inom folkhälsovetenskaplig och medicinsk/biomedicinsk utbildning på högskolenivå

stor vikt att läggas vid

• dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning, handledning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet
• personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, gott omdöme, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö.
• förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt.

vikt att läggas vid
• förmågan att samverka med det omgivande samhället.

meriterande:

• administrativa uppdrag inom högskolan
• erhållit externa forskningsanslag
• klinisk erfarenhet


Villkor

Anställningen är en tillsvidaresanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse.
Övrigt Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är/har varit i arbetsledande funktion.

Ansökan skall bestå av:

• Cv
• Personligt brev
• Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet, samt redogörelse för syn på pedagogisk verksamhet
• Fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Intyg över kunskaper i svenska och engelska
• Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
• Erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
• Planer för den framtida verksamheten
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
• Kopior på betyg, intyg och examensbevis
• Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-12-15
Ange referensnummer: REK2021/227

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2021/227
Kontakt:
  1. Patrik Holm, studierektor i folkhälsovetenskap, 0734-60 74 34, patrik.holm@kau.se
  2. Louise Persson, studierektor i folkhälsovetenskap, 0735-13 28 80, louise.persson@kau.se
Facklig företrädare:
  1. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 17 14
  2. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
  3. Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 14 04
Publicerat: 2021-11-18
Sista ansökningsdag: 2021-12-15

Om tjänsten

Titel
Lektor i folkhälsovetenskap medicinsk vetenskap
Arbetsgivare
Plats
Universitetsgatan 2, Sverige
Publicerad
2021-11-19
Sista ansökningsdag
2021-12-15
Befattning
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att utmana det etablerade ...

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa för 10 månader sedan
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University för 3 månader sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Herbal Warfare: A Natural Weapon to Fight Parasites Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
Fler stories