...
Karlstads universitet

Universitetslektor i statsvetenskap

2021-12-15
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Statsvetenskapen vid Karlstads universitet är en dynamisk och växande utbildnings- och forskningsmiljö. Ämnet och institutionen kännetecknas av korta beslutsvägar och betydande utrymme för individuella initiativ och utvecklingsidéer. Nya utbildningar har utvecklats under senare tid och nya forskningsinriktningar har tillkommit genom satsningar inom ämnet. Idag arbetar ett tjugotal medarbetare med forskning och undervisning. Nu söker vi ännu en engagerad kollega och vi ser fram emot din ansökan!

Beskrivning

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (ISK) består utöver statsvetenskap av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap samt risk- och miljöstudier. Till institutionen söker sig studenter som vill fördjupa sina kunskaper inom de historiska och politiska områdena samt inom religion/etik och kultur. Studierna inriktas mot lokala, regionala, nationella samt globala kontexter och bedrivs i såväl program som inom fristående kurser. Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning.

Forskningen inom statsvetenskap kan i dagsläget sägas vila på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt Europastudier. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med fyra centrumbildningar: Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS) & Centrum för tjänsteforskning (CTF).

Vi bedriver undervisning på alla nivåer. Inom grundutbildningen erbjuder vi pol kand-programmet och fristående kurser i statsvetenskap, Europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Vi erbjuder också masterprogram i statsvetenskap. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat samhällsplanerarprogrammet och lärarprogrammen. På forskarutbildningen ger vi både teori- och metodkurser samt utvecklar nya substanskurser inom de forskningsområden som är centrala vid ämnet. Vid sidan av forskning och utbildning är samverkan med samhället i övrigt viktig för oss. Ett uttryck för det är att statsvetare ofta medverkar i medierna som kommentatorer och experter.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår sedvanliga arbetsuppgifter för universitetslektor som innefattar tre huvuduppgifter. Den första utgörs av undervisning och handledning vilken kan omfatta grundutbildningsnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Här kan även kursansvar ingå. Den andra utgörs av deltagande i ämnets utvecklingsarbete av undervisnings- och forskningsverksamhet. Den tredje utgörs av egen forskning där du förväntas vara aktiv i sökandet av forskningsmedel från externa anslagsgivare, följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och publicera i internationella tidskrifter.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens som är av särskild relevans för anställningen, visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan utbildning inom ramen för kompetensutvecklingstiden om anställningen blir förlängd i ett senare skede. Då stor del av tjänsten ligger i program där undervisningen sker på svenska är det ett behörighetskrav att den sökande behärskar svenska eller annat nordiskt språk i såväl tal som skrift.

För behörighetskrav i övrigt, se Högskoleförordningen 4 kap 4§ samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning på alla nivåer och erfarenhet av kursutveckling, kurs- och programansvar. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper så som förmåga till flexibilitet och självständigt ansvar samt förmåga till ett gott kollegialt samarbete.

Särskild vikt är även att kommunicera engelska såväl skriftligen som muntligen.

Stor vikt läggs vid erfarenhet och kompetens av undervisning inom kvantitativa metoder på grund- och avancerad nivå.

Stor vikt läggs vid pågående forskning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Av vikt är förmåga att kommunicera med det omgivande samhället.

Av vikt är kunskapstillämpning av kvantitativa metoder inom forskning.

Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas. Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet statsvetenskap. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för den aktuella verksamheten vid ämnet.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid lika meriter kan företräde ges till underrepresenterat kön.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid med start så snart som möjligt till och med 30/6 2023. Eventuell möjlighet till förlängning kan finnas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav en är från tidigare eller nuvarande chef och den andra från en studierektor eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-12-15                                      

Ange referensnr: REK2021/212

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2021/212
Kontakt:
 1. Tonje Grahn, prefekt, +46 54 700 1433
Facklig företrädare:
 1. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 17 14
 2. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
 3. Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 14 04
Publicerat: 2021-11-10
Sista ansökningsdag: 2021-12-15

Om tjänsten

Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vår uppgift att utmana det etablerade ...

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa för 10 månader sedan
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University för 3 månader sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Herbal Warfare: A Natural Weapon to Fight Parasites Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
Fler stories