Karolinska Institutet
Professor i medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 27 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: apr 23
Plats: Stockholm, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Professor i medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik

Arbetsplats

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive att bidra med underlag till utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 70 forskarstuderande.

Ansvarsområde/arbetsuppgifter

Ämnesområdet medicinsk teknologi har utvecklats kraftigt under de senaste åren, speciellt inom delområden som omfattar mobil hälsa, medicinsk artificiell intelligens och digital diagnostik. Innehavaren av den nya professuren förväntas ta ett stort ansvar för att säkerställa och etablera ämnet som en del av den akademiska forskningen och undervisningen, vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Karolinska Institutet (KI). Den nya professorn förväntas leda och utveckla banbrytande forskning inom ämnesområdet, med fokus på kliniska diagnostiska hjälpmedel, och samtidigt bidra till att bygga den kritiska massa av kompetenser som behövs för att kraftigt stärka KI:s synlighet inom området nationellt och internationellt. Innehavaren av tjänsten förväntas också introducera ämnesområdet inom utbildningsprogram på alla de nivåer som institutionen ansvarar för. Till uppgifterna hör även att etablera multidisciplinära forskningsnätverk som innefattar andra institutioner på KI, samt andra akademiska institutioner både nationellt och internationellt inom området.

Behörighet/kvalifikationer

Vi söker en erfaren och högt kvalificerad forskare inom området medicinsk teknologi som kan uppvisa vetenskaplig skicklighet och stark kompetens inom forskning och utveckling med anknytning till medicinsk diagnostik. Den nya professorn skall uppfylla behörighetskrav i enlighet med KI:s anställningsordning. Den sökande skall ha erhållit betydande nationella eller internationella forskningsanslag i konkurrens inom området medicinsk teknologi under de senaste åren, ha starka meriter som författare av vetenskapliga publikationer, uppvisa god förmåga att leda multidisciplinära team inom området medicinsk teknologi, samt handlett doktorander fram till disputation. Arbeten relaterade till digital, automatiserad diagnostik och medicinsk artificiell intelligens betraktas som meriterande. Erfarenhet av tillämpning av nya teknologier i olika miljöer (låg-, medel- och höginkomstländer), samt av att utveckla innovationer i riktning mot produkter anses som en förtjänst.

Vidare förväntas den sökande ha etablerat internationellt samarbete både när det gäller forskning och klinisk utvärdering av diagnostiska metoder och ha pedagogisk erfarenhet inom anknutna ämnesområden på alla akademiska nivåer.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Viktning av meriter kommer att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (faktor 3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (faktor 2). pedagogisk skicklighet (faktor 1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform                              Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning              Heltid
Tillträde                                             Enligt överenskommelse
Löneform                                           Månadslön
Antal lediga befattningar                 1
Sysselsättningsgrad                        100 %
Ort                                                      Solna
Län                                                     Stockholms län
Land                                                  Sverige
Referensnummer                              2-5790/2017
Kontakt                                  Professor Lucie Laflamme, +46 70 441 86 96, lucie.laflamme@ki.se
Facklig företrädare    Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Sista ansökningsdag                       2018-04-23

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

1 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 23
Professor of medical technology with focus on digital diagnostics
Department At the Department of Public Health Sciences we conduct research, teaching and applied work based on public health science and epidemiology. The research is aimed at analysing health determinants on the population level, and developing and evaluating preventative...