Karolinska Institutet

Biträdande lektor i cellterapi mot cancer

2024-08-03 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Centrum för cellulär cancerterapi (C3T ), Karolinska Institutet (KI), är en nybildad
forskningskonstellation som finansieras av ett anslag från Vetenskapsrådet efter en nationell utlysning för Centers of Research Excellence. Vi omfattar grundläggande, translationella och kliniska forskningsledare med fokus på att förstå och förbättra immunterapier mot cancer. Vårt övergripande mål är att utöka kompetensen och skapa en internationell konkurrenskraftig plattform vid KI inom det snabbt växande området levande läkemedel mot cancer.

C3T investerar i rekrytering av ledande juniora forskare med särskilt framstående vetenskapliga meriter och framtida potential för att driva sina egna forskningsprojekt och etablera sig som gruppledare. Satsningen ligger i linje med Strategi 2030 vid KI och är till för forskning inom området medicinsk vetenskap. Dessa tjänster som biträdande lektorer med möjlighet att söka befordran till universitetslektor är en del av denna satsning. Utnämningarna finansieras av C3T, som tillhandahåller en dynamisk miljö rik på och samarbetsmöjligheter, laboratorier utrustade med toppmoderna molekylära och cellulära tekniker, samt tillgång till ett stort utbud av avancerade kärnfaciliteter inom KI.  

Din roll

Anställningen som biträdande lektor är tidsbegränsad på sex år med rätt att ansöka om befordran till lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla kapaciteten som självständig forskare och förvärva de vetenskapliga och pedagogiska meriter som krävs för behörighet att anställas som lektor. Anställningen har inriktning mot forskning men kan även innefatta andra arbetsuppgifter inom utbildning eller chefsbefattningar inom institutionen.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 


Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet,
  • förtroendeuppdrag i fackliga organisationer,
  • obligatorisk tjänstgöring inom totalförsvarsmakten
  • långvarig sjukdom,
  • allmän medicinsk praktik (max 24 månader)
  • specialistmedicinsk residens för kliniskt verksamma yrkesverksamma (högst 24 månader).

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Den sökande bör under senare år ha bedrivit forskning av hög kvalitet inom området cancerimmunterapi och visa förmåga att fortsätta bedriva forskning av hög kvalitet.

Den sökande bör ha publicerats i internationellt ledande tidskrifter inom sitt område under de senaste åren och inta en framträdande plats i författarlistan, gärna som förstaförfattare och/eller sista författare. Sökanden ska ha förmågan att som huvudsökande skaffa extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig expertis och spetskompetens kommer att vara de viktigaste kriterierna vid bedömning av sökande.

Sökande kommer att bedömas utifrån sin vetenskapliga expertis huvudsakligen baserat på två
bedömningskriterier; den sökandes kompetens och den vetenskapliga kvaliteten på projektet inom ramen för cellulär immunterapi av cancer.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

Center for Cellular Cancer Therapy (C3T) | Karolinska Institutet (ki.se)

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2024-08-03.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan
befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de
bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella
bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100
Ort: Flemingsberg
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: STÖD 2-2584/2024
Kontakt:
  1. Yenan Bryceson, yenan.bryceson@ki.se
Facklig företrädare:
  1. Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
  2. Belinda Pannagel, belinda.pannagel@ki.se
  3. Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat: 2024-06-20
Sista ansökningsdag: 2024-08-03

Om tjänsten

Titel
Biträdande lektor i cellterapi mot cancer
Arbetsgivare
Plats
Nobels väg 6 Stockholm, Sverige
Publicerad
2024-06-20
Sista ansökningsdag
2024-08-03 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-08-03 23:59 (CET)
Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människor...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
More Plants on Our Plates: Transforming the Food System With Fermentation Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 min läsning
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min läsning
Fler stories