Din jobbevakning har skapats.
Karolinska University Hospital
Forsknings- och utbildningsdirektör till Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska University Hospital
Karolinska University Hospital is one of Europe’s premier health facilities.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 8 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: jan 06
Plats: Huddinge, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Forsknings- och utbildningsdirektör till Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Karolinska Universitetssjukhuset söker nu en Forsknings- och utbildningsdirektör (FoU-direktör). Den centrala forsknings- och utbildningsorganisationen har närmare 200 anställda. Dessutom tillkommer ett betydande antal FoU-medarbetare i sjukhusets teman och funktioner, där den kliniska forskningen och utbildningen bedrivs, samt närmare 100 AT-läkare. FoU-direktören rapporterar till sjukhusdirektören och ingår i sjukhusledningen. FoU-direktören ansvarar därmed, tillsammans med övriga ledningen, för att Karolinska Universitetssjukhuset är ett väl fungerade universitetssjukhus innefattande vård, forskning och utbildning samt för att sjukhuset når sina övergripande mål vad gäller medarbetare, ekonomi, kvalitet och levererar optimalt mot sitt uppdrag.  

Om tjänsten:  

FoU-direktören har det övergripande strategiska ansvaret för att koordinera och skapa struktur för alla forsknings- och utbildningsrelaterade aktiviteter inom Karolinska Universitetssjukhuset. Detta inkluderar att leda och utveckla sjukhusets FoU-organisation, att skapa goda förutsättningar för sjukhusets personal att bedriva klinisk forskning och utbildning ur ett regionalt och globalt perspektiv, att skapa en god infrastruktur för forskningen och utbildningen, att fördela forskningsmedel och utbildningsinsatser, samt att företräda Karolinska Universitetssjukhuset i olika samverkanssammanhang inklusive samarbete med näringslivet.  

FoU-direktören har vidare i uppdrag att i samverkan med andra delar av landstinget genomföra SLL:s FoUU-strategi, vilken ytterst syftar till att den forskning och utveckling som bedrivs i länet ska leda till största möjliga nytta för länets invånare, samt att regionens utveckling och tillväxt ska främjas. I strategin ingår även att säkerställa att de vårdutbildningar som bedrivs inom SLL:s vårdenheter håller högsta klass.  

Inom de högst aktuella och betydelsefulla utbildningsfrågorna säkerställer FoU-direktören att sjukhusets utbildningsansvar fullgörs på bästa sätt inom ramen för de nya förutsättningar som skapas i och med sjukhusets förändrade uppdrag. FoU-direktören har också en viktig roll i sjukhusets internationaliseringsarbete och i ansträngningarna att säkerställa att ny kunskap implementeras i det kliniska arbetet.  

FoU-chefer i teman och funktioner säkerställer tillsammans med motsvarande KI-institutioner prioriteringar och planering av det integrerade FoU-uppdraget samt ett effektivt resursnyttjande. Ett av FoU-direktörens uppdrag är att, i egenskap av ordförande, regelbundet samla FoU-cheferna för att samordna arbetet, lyfta gemensamma frågor och i samverkan säkerställa optimala förutsättningar för högkvalitativ FoU till nytta för patienterna. FoU-direktören ansvarar också ytterst för en långsiktig strategi för att stöda temans och funktioners behov inom klinisk forskning.  

FoU-direktören bidrar till Karolinskas innovationsstrategi och samverkar med Karolinskas Innovationsdirektör för att skapa förutsättningar för accelerera användningen av forskningsresultat i vården, tex genom skapande av nya core facilities, implementation av ny teknik eller etablering av effektiva Triple Helix-samarbeten.  

Ledarutmaningen är mångfacetterad. FoU-direktören ansvarar inte bara för att leda och utveckla sin egen organisation. Därtill har FoU-direktören ett centralt ansvar för driftsättandet av forskningsbyggnaden BioClinicum, samt optimering av FoU-verksamhet dels efter inflytt i de nya sjukhusbyggnaderna i Solna och dels vid ny- och ombyggnader vid Karolinska Huddinge.  

Det finns också ett flertal råd och forum inom sjukhuset, Karolinska Institutet och SLL där FoU-direktören har en nyckelroll i egenskap av ordförande eller sjukhusets företrädare. I tillägg har FoU-direktören en komplex och stor mängd intressegrupper att samverka med, såsom forskare, studenter, politiker och media. Forskningen ska bedrivas med patientens bästa i fokus i nära samarbete med patienter och närstående, vilket är ytterligare en viktig grupp med vilka FoU-direktören förväntas etablera en bra dialog.  

Kvalifikationer:  

Karolinska Universitetssjukhuset söker en akademiskt välmeriterad forskare med hög vetenskaplig kompetens, motsvarande minst docentkompetens, med erfarenhet från seniora ledningsuppdrag vid universitetssjukhus, medicinskt lärosäte eller annan motsvarande relevant erfarenhet.

Du är läkare i grunden och har en genuin förståelse för hur ett svenskt universitetssjukhus fungerar. Internationell erfarenhet är en merit liksom att vara väl förtrogen med verksamheterna inom SLL och Karolinska Institutet. God kännedom om de regler man har att förhålla sig till i relation till privata aktörer av olika slag är en tillgång. Du har dokumenterat goda resultat från att leda en verksamhet i förändring.

Du har också erfarenhet av att hantera information i komplexa sammanhang och driva prioriteringsfrågor där många olika intressen tas i beaktande. Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav.  

Vi söker en ledare!  

Du är visionär och har förmåga att se det övergripande perspektivet. Du har en passion för klinisk forskning och utbildning, en förmåga att se till helheten, en vilja att arbeta för sjukhusets bästa samt en ambition att se till att forskarnas, studenternas och patienternas perspektiv alltid tas tillvara. Du har en positiv attityd och hög energi- såväl som ambitionsnivå.  

Lika viktig är erfarenhet av att planera, leda och utveckla en verksamhet och leverera resultat. Du trivs med att verka i en stor organisation. Du är en tydlig ledare som klarar av att hålla en rak egen kurs i en organisation där intressenterna tenderar att dra åt olika håll. Social kompetens och förmåga att kommunicera och bygga förtroendefulla relationer är nödvändiga egenskaper liksom diplomati och prestigelöshet. Samarbetsfokus är av stor betydelse för att framgångsrikt balansera Karolinska Universitetssjukhusets agenda med SLL:s, Karolinska Institutets och övriga intressenters krav och önskemål. Du har tidigare etablerat ett bra och konstruktivt samarbete med såväl fackliga organisationer som patientföreningar.  

Du har också ett starkt intresse för att leda, involvera och utveckla människor. Du skapar engagemang och främjar nyfikenhet. Du vill ständigt utveckla den egna ledningsgruppen och samtidigt bidra i sjukhusets ledningsgrupp centralt.  

Ansökan 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda. 

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Övriga bilagor

4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Läs mer

LIKNANDE JOBB (1)

Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast dec 17
Prefekt till Institutionen för medicinska vetenskaper
Institutionen för medicinska vetenskaper söker till uppdraget som prefekt dig som är professors- eller docentkompetent samt specialistkompetent läkare.  Tillsammans med personal, studenter och samarbetspartners skall du bidra till en fortsatt positiv utveckling av...

CAREER ADVICE

Sweden is a favourite destination for academics. Here's a breakdown of the most common Swedish academic jobs and their salaries.

By Academic Positions
Posted Jun 29, 2018 at 08:00am

On-campus interviews are an essential step in the faculty member, PhD student, or postdoc hiring process.

By Academic Positions
Posted Dec 07, 2018 at 08:00am

Emailing a professor is different from emailing a friend or family member.

By Academic Positions
Posted Dec 04, 2018 at 08:00am