Din jobbevakning har skapats.
Linnéuniversitetet
Doktorand i pedagogik med inriktning mot skolutveckling och digitalisering
Linnéuniversitetet
En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 16 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: dec 10
Plats: Växjö, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i pedagogik med inriktning mot skolutveckling och digitalisering

Diarienummer: 2018/634-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar. Forskning och forskarutbildningen inom pedagogik spänner över många områden bland annat digitalisering som stöd för lärande. Några exempel på forskningsområden är läroplansteori, lärares arbete, små barns lärande, arbetslivspedagogik och idrottsligt ledarskap och numera också inom digitalisering som stöd för lärande.

Antas i: Pedagogik

Anställningsform

Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningen är placerad vid institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitetet.

Tillträde omgående eller efter överenskommelse

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Mer information om forskarutbildning i pedagogik finns att läsa här: https://lnu.se/globalassets/fsv/forskarutbildning/asp-pedagogik-2016-06-02.pdf

Doktoranden ska aktivt delta i forsknings- och undervisningsverksamheten vid institutionen för pedagogik och lärande. Avhandlingsarbetet ska bidra till att stärka forskning och utbildning inom skolutveckling med fokus på digitalisering som stöd för lärande. Det berör den roll som informations- och kommunikationsteknologi spelar i utbildningsinstitutioner. Det kan handla om mål- och utvärderingssystem, utformning, utveckling och implementering av digitala verktyg för undervisning och lärande eller läroplansutveckling med fokus på digitalisering.

Digitalisering som stöd för lärande, även kallat educational technology, är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsfält där utbildnings-, teknik-, beteende- och designvetenskap möts. Detta gör det möjligt att utforska pedagogiska mekanismer med en mängd olika instrument för att hitta svar på vad som ger värde och effektivitet för elever och lärare.

Doktoranden förväntas delta aktivt och med fysisk närvaro i forskningsmiljön. Denna doktorandtjänst är en av tre nya tjänster som kommer att utgöra en ny forskargrupp inom Digital Technology Enhanced Learning på Linnéuniversitetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för forskarutbildning har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik är godkända kurser på 90 högskolepoäng eller motsvarande i pedagogik eller det som inom utbildningsvetenskap, förutom pedagogik, anges som specialinriktningar inom pedagogik, didaktik, lärande och pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper i annan ordning förvärvade inom eller utom landet.

Övriga bedömningsgrunder

Den aktuella befattningen har inriktning mot skolutveckling och digitalisering. Professionell erfarenhet inom förskola/skola är meriterande.

Dokumenterat goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift är en förutsättning för antagning.

Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den redovisning av idéer för avhandlingsarbetet som skall bifogas ansökan.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt kvaliteten i de sökandes forskningsplaner och hur de angör vid centrala kunskapsområden inom forskning om skolutveckling och digitalisering som stöd för lärande.

Anvisningar till forskningsplan (max 4 sidor)

Särskild vikt kommer att läggas vid sökandes forskningsplaner med inriktning mot kunskapsområden inom forskning om skolutveckling och digitalisering. Till ansökan ska en preliminär forskningsplan bifogas. Forskningsplanen används bara för att bedöma sökandes vetenskapliga självständighet och förmåga att strukturera och formulera ett vetenskapligt resonemang. En slutgiltig individuell forskningsplan kommer senare att upprättas tillsammans med huvudhandledaren.

Forskningsplanen ska innehålla följande:

  • Rubrik (rubriken bör tydligt uttrycka vad det tänkta arbetet skulle kunna handla om)
  • Abstrakt/Sammanfattning (kort sammanfattning av forskningsplanen, max 10 rader)
  • Problemområde (en kortfattad beskrivning av problemområdet, möjliga teoretiska perspektiv samt empiriska och teoretiska motiv till studien).
  • Preciserade forskningsfrågor (presentera väl avgränsade frågeställningar för studien)
  • Metod (beskriv med vilka metoder studien är tänkt att genomföras)
  • Etiska överväganden (beskriv de etiska överväganden som kan bli aktuella)

Välkommen med din ansökan senast 10 december 2018!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Italo Masiello
Professor och huvudhandledare
070-209 16 01
italo.masiello@lnu.se

Tobias Bromander
Prefekt
073-0730086
tobias.bromander@lnu.se

Karolina Österdahl
HR-partner
0470-708674
karolina.osterdahl@lnu.se

Läs mer

16 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast dec 09
Doktorand i hållbar byggd miljö
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Tekniska fakulteten strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast nov 25
Kvalificerad fakultetshandläggare
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Kvalificerad fakultetshandläggare/utbildningsledare till Fakulteten för Teknik Arbetsuppgifter Fakultetens kansli handlägger...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast dec 31
Doktorand i klinisk psykologi
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast nov 27
Doktorand i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och...

LIKNANDE JOBB

CAREER ADVICE

Sweden is a favourite destination for academics. Here's a breakdown of the most common Swedish academic jobs and their salaries.

By Academic Positions
Posted Jun 29, 2018 at 08:00am

Make sure you’re ready to impress the interviewer with these answers to common interview questions.

By Academic Positions
Posted Nov 09, 2018 at 08:00am

Here’s a breakdown of the most common American job titles and their associated average annual salaries.

By Academic Positions
Posted Nov 13, 2018 at 08:00am