Linnéuniversitetet
Doktorandtjänst i psykologi inriktning pedagogisk psykologi
Linnéuniversitetet
En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 6 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: aug 12
Plats: Växjö, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorandtjänst i psykologi inriktning pedagogisk psykologi

Diarienummer: 2018/358-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap. Fakulteten har cirka 3100 studenter, 80 doktorander samt ca 500 medarbetare. Vår vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Inom psykologiämnet erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska skaffa sig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för psykologin. Utbildningen med slutmål doktorsexamen bygger på egen forskning under handledning samt genomförande av kurser, totalt 240 högskolepoäng. Inom psykologiämnet vid Linneuniversitetet ges forskarutbildning inom flera inriktningar så som hälsopsykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi, läsandets psykologi, missbruks- och beroendeproblematik samt social- organisations- och arbetspsykologi.

Omfattning Heltid
Placeringsort: Växjö

Arbetsbeskrivning
Avhandlingen förväntas utföras med projekt som har en didaktisk och/eller psykologisk inriktning med projektidéer som berör läsa, skriva, räkna samt självbild, psykiskt mående som är kopplat till skriftspråklig och matematisk förmåga. Även psykoterapeutisk behandling som har en koppling till dessa områden är en adekvat projektidé.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.

Högskoleförordningen anger att för behörighet till antagning på forskarnivå krävs det att den sökande

  1. Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
  2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi erfordras:

  • minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå i psykologi, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet. 
  • nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunderna utöver ovanstående behörighetskrav avser prövningen av den sökandes förutsättningar att klara av forskarutbildningen. Följande bedömningsgrunder tillämpas:

  • avhandlingsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet inom den givna tidsramen, det vill säga motsvarande fyra års utbildning på heltid för doktorsexamen
  • vetenskaplig skicklighet dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten.
  • erfarenhet som leg speciallärare, leg specialpedagog, leg lärare eller leg. psykolog är meritande.

Kontaktpersoner
Prefekt Judit Lindqvist; telefon: 0470-70 83 98                                 
Professor Idor Svensson; telefon: 0470-70 86 85
HR-partner Ulf Sernelin; telefon 0470-70 82 77

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 12 augusti 2018.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

10 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast jun 26
Universitetslektor i optometri
Diarienummer: 2018/372-2.2.1 Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast jul 31
Biträdande lektor i matematisk statistik
Diarienummer: 2018/402-2.2.1 Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Vi förstärker nu fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet med en biträdande lektor i...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast jun 21
Universitetslektor i miljövetenskap
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.   Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i...