Din jobbevakning har skapats.
örebro university

Postdoktor till Institutionen för medicinska vetenskaper

3 dagar sedan | Ansök senast Dec 13
Örebro University
Postdoktor till Institutionen för medicinska vetenskaper
Örebro University
The university provides education and research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and sport science.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 3 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: dec 13
Plats: Örebro, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Postdoktor till Institutionen för medicinska vetenskaper

Ref nr: ORU 2.2.1-06504/2018

Vi söker en postdoktor i Biomedicin med egna forskningsanslag för tidsbegränsad anställning vid forskningsmiljön iRiSC vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet.

Ämnesområde

Inom forskningsmiljön iRiSC - Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (www.oru.se/iRiSC) bedrivs forskningen om kroppens immunförsvar vid inflammation orsakad av infektioner, partiklar och trauma. Målsättningen med forskningen är att få kunskap om immunförsvarets roll vid olika typer av stimuli samt hos olika individer för att finna nya behandlingsstrategier vid ett felreglerat, otillräckligt eller för kraftfullt inflammationssvar. Det aktuella projektet undersöker samspelet mellan värd och mikrob vid meningokockinfektion.

iRiSC består av forskare vid Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus, samt innefattar samarbete med ett flertal nationella och internationella forskargrupper och i nära samarbete med näringslivet.

Bakgrund

Meningokockinfektion kan leda till ett brett spektrum av svårartade infektioner, inklusive sepsis och hjärnhinneinflammation (meningit).  Vissa geografiska områden drabbas mer av meningokockinfektion, till exempel Etiopien i det så kallade "African meningitis belt", medan andra länder, som Sverige, har en relativt låg förekomst av dessa infektioner. De asymptomatiska bärarna, som beräknas vara ungefär 10% av befolkningen, tros fungera som en reservoaren för meningokockbakterien.

Meningokockinfektion är en fruktad sjukdom på grund av det snabba sjukdomsförloppet, den höga mortaliteten och det faktum att barn mellan 3 och 18 år gamla ofta drabbas. Det är därför av största vikt att initiera tidig behandling för att rädda liv, men bakterieidentifikationen är tidskrävande och kräver ofta tillgång till högspecialiserat sjukhuslaboratorium.

Huvudsyftet med detta projekt är att få förståelse om varför vissa individer får livshotande infektion, medan andra är asymptomatiska bärare. Därför studeras interaktionen mellan värdens försvarsstrategier och bakteriens virulensegenskaper. Resultaten kommer också att ligga till grund för att utveckla ett snabbt diagnostiskt test för att upptäcka meningokocker, vilket är tänkt att kunna användas även på laboratorier och vårdinrättningar i utvecklingsländer.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga/konstnärliga färdigheter.

Projektet undersöker individer med N. meningitidis i Sverige och i Etiopien med fokus på bärarskap och invasiv sjukdom. Bakterierna karakteriseras i samarbete med forskare vid det Nationella referenslaboratoriet för Patogena Neisseria vid Örebro läns landsting. Det interindividuella  immunsvaret studeras både ex vivo och in vitro genom att analysera specifika genvarianter. Projektet sker i nära samarbete med biomedicinska analys- och utvecklingsföretag.

Eftersom anställningen är baserad på externa medel förväntas forskaren inom ramen för anställningen, själv söka nya medel framgent.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i Biomedicin, eller motsvarande.

Du som söker ska ha goda och fördjupade kunskaper inom inflammationsbiologi med fokus på bakterie-inducerad immunrespons. Du ska inneha god metodologisk kompetens inom cellbiologi, molekylärbiologi och mikrobiologi, inkl. flödescytometri, cytokindetektion (t.ex. Elisa/Luminex) och PCR-baserade metoder för genexpression och SNP-analys, samt van vid arbete med isolering och differentiering av olika typer av leukocyter. Det är av stort värde om den sökande har erfarenhet av arbete med meningokockbakterier och genotypning.

En del av projektet kommer att genomföras i Etiopien och därför är det viktigt att den sökande har tidigare erfarenhet av fältarbete i ett utvecklingsland (helst Etiopien). Tjänsten kräver också goda kunskaper i att tala och skriva engelska och en stor fördel är förmåga att kommunicera på amhariska. Även förmåga att tala och skriva på svenska är ett krav för att kunna kommunicera med det omgivande samhället. Betydelsefullt är kunskap inom dataanalys och framgångsrikt eget författande av vetenskapliga publikationer.

iRiSC är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, varför vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare har mycket god förmågan att samarbeta. Då forskningen vid iRiSC bedrivs i nära samarbete med Region Örebro län är erfarenhet av translationellt forskningsarbete starkt meriterande.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Betydelsefullt är samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete. För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att självständigt genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Information

Anställningen är 100 %, i 2 år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Eva Särndahl, föreståndare på iRiSC, telefon: 019-30 3684, e-post:eva.sarndahl@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 13 december 2018. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Läs mer

35 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jan 01
Utbildnings- och forskningsadministratör (vikariat)
Vi söker två utbildnings- och forskningsadministratörer för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper Bakgrund Inom institutionen för hälsovetenskaper finns ett stort antal utbildningar och forskning som handlar om det kanske mest...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast dec 17
Universitetsadjunkt i statistik
Vi söker en universitetsadjunkt i Statistik för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Bakgrund Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund, avancerad och...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast dec 17
Projektsekreterare i pedagogik
Vi söker en projektsekreterare i pedagogik för tidsbegränsad anställning i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet vid institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, med inriktning mot skolväsendets framväxt i Europa,...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast dec 18
Universitetslektor i måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan (visstid)
Vi söker en universitetslektor i måltidskunskap och värdskap för tidsbegränsad anställning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan. Ämnesområde Måltidskunskap och värdskap Bakgrund Den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionen...

LIKNANDE JOBB

Post-doctoral position in lungmedicine
Lunds universitet
Publicerad 7 dagar sedan
Postdoctoral researcher in systems medicine
Örebro University
Publicerad 15 dagar sedan
Postdoctoral researcher in systems medicine
Örebro University
Publicerad 17 dagar sedan

CAREER ADVICE

Sweden is a favourite destination for academics. Here's a breakdown of the most common Swedish academic jobs and their salaries.

By Academic Positions
Posted Jun 29, 2018 at 08:00am

To ensure you get strong letters of recommendation, follow these simple dos and don’ts.

By Academic Positions
Posted Nov 20, 2018 at 08:00am

On-campus interviews are an essential step in the faculty member, PhD student, or postdoc hiring process.

By Academic Positions
Posted Dec 07, 2018 at 08:00am